การใช้ Microsoft Word พื้นฐาน | FutureSkill
การใช้ Microsoft Word พื้นฐาน


1.) Introduction
(16 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(16 นาที)
2.) Episode 1
(8 นาที)
เทคนิคการจัดหน้ากระดาษให้ Microsoft Word(8 นาที)
3.) Episode 2
(7 นาที)
การสั่งพิมพ์และ Export PDF บน Microsoft Word(7 นาที)
4.) Episode 3
(15 นาที)
การสร้างตารางใน Microsoft Word(15 นาที)
5.) Episode 4
(9 นาที)
การทำงานกับรูปภาพใน Microsoft Word(9 นาที)
6.) Episode 5
(10 นาที)
การใช้งาน Tab ใน Microsoft Word(10 นาที)
7.) Episode 6
(7 นาที)
การสร้างไฟล์แม่แบบ (Template) ใน Microsoft Word(7 นาที)
8.) Episode 7
(6 นาที)
ทำสารบัญอัตโนมัติบน Microsoft Word(6 นาที)

การใช้ Microsoft Word พื้นฐาน

8 บทเรียน |1 ชั่วโมง 21 นาที