ใช้อย่างโปร ยอดเติบโตด้วย LINE@ | FutureSkill
ใช้อย่างโปร ยอดเติบโตด้วย LINE@


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) Episode 1
(7 นาที)
รู้จักทุกฟีเจอร์ของ Line@ ตั้งแต่พื้นฐาน(7 นาที)
3.) Episode 2
(17 นาที)
เริ่มขายสินค้าง่ายๆ ด้วย 4 ขั้นตอนของ LINE@(17 นาที)
4.) Episode 3
(14 นาที)
เปลี่ยนคุณให้โปรด้วย 2 ขั้นตอนง่ายๆ ของ Line@(14 นาที)
5.) Episode 4
(20 นาที)
กระตุ้นยอดขายและจัดโปรโมชั่นด้วย LINE@(20 นาที)
6.) Episode 5
(20 นาที)
การเจาะลูกค้าให้ตรงให้โดน ด้วย 5 เครื่องมือของ Line@(20 นาที)
7.) Episode 6
(6 นาที)
เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าด้วย Chatbot บน LINE@(6 นาที)
8.) Episode 7
(9 นาที)
สร้าง Greeting Message และเพิ่มยอด Followers บน LINE@(9 นาที)
9.) Episode 8
(5 นาที)
เทคนิคการทำ Timeline ให้เกิดยอดขายด้วย LINE@(5 นาที)

ใช้อย่างโปร ยอดเติบโตด้วย LINE@

9 บทเรียน |1 ชั่วโมง 41 นาที