ปั้นโมเดล 3 มิติ ด้วยMAYA | FutureSkill
ปั้นโมเดล 3 มิติ ด้วยMAYA


1.) Introduction
(12 นาที)
รู้จักกับโปรแกรม Maya และการสร้าง Project สำหรับงาน(12 นาที)
2.) Episode 1
(8 นาที)
เครื่องมือและคำสั่งต่างๆของโปรเเกรม MAYA เบื้องต้น(8 นาที)
3.) Episode 2
(8 นาที)
ส่วนประกอบของ Object ในโปรเเกรม MAYA(8 นาที)
4.) Episode 3
(11 นาที)
เรียนรู้คำสั่งต่างๆ ในการปั้นโมเดลของโปรเเกรม MAYA(11 นาที)
5.) Episode 4
(11 นาที)
เริ่มปั้นสิ่งของต่างๆให้เป็น 3D ด้วยโปรแกรม Maya(11 นาที)
6.) Episode 5
(8 นาที)
การทำ UV เเละ Texture ให้ model ด้วยโปรเเกรม MAYA(8 นาที)
7.) Episode 6
(8 นาที)
การทำ Material ให้กับ Model ด้วยโปรแกรม Maya(8 นาที)
8.) Episode 7
(10 นาที)
การจัดเเสงเพื่อให้วัตถุเสมือนจริงด้วย Maya(10 นาที)
9.) Episode 8
(14 นาที)
การจัดเเสง ใส่ shading ใน scene ด้วยโปรแกรม Maya(14 นาที)
10.) เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
(0 นาที)
การจัดเเสงใส่ shading ใน scene ด้วยโปรแกรม Maya

ปั้นโมเดล 3 มิติ ด้วยMAYA

10 บทเรียน |1 ชั่วโมง 33 นาที