เย็บกระเป๋าผ้าแบบง่ายๆ ใครก็ทำได้ | FutureSkill
เย็บกระเป๋าผ้าแบบง่ายๆ ใครก็ทำได้


1.) Introduction
(0 นาที)
ตัวอย่างคอร์ส(0 นาที)
2.) Episode 1
(9 นาที)
รู้จักวิธีการใช้จักรขั้นพื้นฐาน(9 นาที)
3.) Episode 2
(8 นาที)
วิธีการเย็บผ้าโดยใช้จักรแบบพื้นฐาน(8 นาที)
4.) Episode 3
(9 นาที)
สอนทำ Bunny Ears Scrunchie(9 นาที)
5.) Episode 4
(8 นาที)
สอนทำกระเป๋า tote bag(8 นาที)
6.) Episode 5
(7 นาที)
สอนทำถุงผ้าแบบหูรูด(7 นาที)
7.) Episode 6
(8 นาที)
สอนทำถุงผ้าแบบสามเหลี่ยม(8 นาที)
8.) Episode 7
(8 นาที)
สอนทำถุงผ้าแบบกลม(8 นาที)

เย็บกระเป๋าผ้าแบบง่ายๆ ใครก็ทำได้

8 บทเรียน |1 ชั่วโมง 1 นาที