AI Chatbot ช่วยธุรกิจออนไลน์บน Facebook และ LINE | FutureSkill
AI Chatbot ช่วยธุรกิจออนไลน์บน Facebook และ LINE


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) ออกแบบบทสนทนาของแชทบอท
(15 นาที)
บทที่หนึ่ง(15 นาที)
3.) เริ่มติดตั้งและสร้างแชทบอทบน Facebook
(10 นาที)
บทที่หนึ่ง(10 นาที)
4.) การดูสรุปข้อมูลลูกค้าและการบรอดแคสต์
(6 นาที)
บทที่หนึ่ง(6 นาที)
5.) เชื่อมต่อระบบสต๊อกและรับออเดอร์ผ่านแชท
(9 นาที)
บทที่หนึ่ง(9 นาที)
6.) Advanced: การสอนบอท เพิ่มความฉลาด
(7 นาที)
บทที่หนึ่ง(7 นาที)
7.) Advanced: เชื่อมต่อกับ LINE Official Account
(10 นาที)
บทที่หนึ่ง(10 นาที)
8.) Advanced: เทคนิคการตั้งค่าขั้นสูงให้แชทบอทฉลาดยิ่งขึ้น
(8 นาที)
บทที่หนึ่ง(8 นาที)

AI Chatbot ช่วยธุรกิจออนไลน์บน Facebook และ LINE

8 บทเรียน |1 ชั่วโมง 9 นาที