How To ขายของให้ได้ตังค์ ดังด้วย YouTube | FutureSkill
How To ขายของให้ได้ตังค์ ดังด้วย YouTube


1.) Introduction
(1 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(1 นาที)
2.) Episode 1
(16 นาที)
อยากเริ่มทำ youtube ต้องเริ่มจากอะไรบ้าง (16 นาที)
3.) Episode 2
(22 นาที)
ดึงตัวตนออกมาสู่ช่องของตัวเอง และวิธีคิด Content ให้คนสนใจดู ตอนที่ 1(8 นาที)
ดึงตัวตนออกมาสู่ช่องของตัวเอง และวิธีคิด Content ให้คนสนใจดู ตอนที่ 2(13 นาที)
4.) Episode 3
(16 นาที)
ขายของบนช่องทาง youtube เริ่มต้นยังไง(16 นาที)
5.) Episode 4
(5 นาที)
Tips & Tricks ถ่ายให้ออกมาดี โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆ(5 นาที)
6.) Episode 5
(7 นาที)
วิธีวางแผนและเพิ่มยอดขายให้ปังดังได้ด้วย Video(7 นาที)
7.) Episode 6
(7 นาที)
เทคนิคการดู stat เพื่อปรับแต่งช่อง เนื้อหา(7 นาที)
8.) Episode 7
(22 นาที)
เทคนิคการตัดต่อคลิป ด้วยมือถือเครื่องเดียว(22 นาที)
9.) Episode 8
(21 นาที)
เทคนิคการทำกราฟิกรูปภาพ(21 นาที)

How To ขายของให้ได้ตังค์ ดังด้วย YouTube

9 บทเรียน |2 ชั่วโมง 0 นาที