Isometric Design เพิ่มมูลค่าให้กับงานออกแบบ | FutureSkill
Isometric Design เพิ่มมูลค่าให้กับงานออกแบบ


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) Episode 1
(19 นาที)
สร้าง isometric ด้วยการวาดลงบน Grid(19 นาที)
3.) Episode 2
(9 นาที)
สร้าง isometric ด้วยการใช้ Effect 3D(9 นาที)
4.) Episode 3
(6 นาที)
สร้างตัวหนังสือให้เป็น isometric ด้วย Effect 3D(6 นาที)
5.) Episode 4
(13 นาที)
สร้าง isometric ด้วยการใช้ Action(13 นาที)
6.) Episode 5
(14 นาที)
สร้าง Isometric ให้เป็นรูปโทรศัพท์ด้วยการใช้ Action Isometric(14 นาที)

Isometric Design เพิ่มมูลค่าให้กับงานออกแบบ

6 บทเรียน |1 ชั่วโมง 5 นาที