ก้าวแรกสู่ภาษาจีนเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายด้วยภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | FutureSkill

ก้าวแรกสู่ภาษาจีนเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายด้วยภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

รายละเอียด
ถาม-ตอบ
16 บทเรียน
3 ชั่วโมง 24 นาที
1 ไฟล์ประกอบการเรียน
ระดับความยาก
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
สามารถฟังและพูดภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้
เข้าใจหลักการของการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร
รู้เทคนิคการสื่อสารภาษาจีนให้ถูกหลักไวยากรณ์
ได้รับใบ Certificate

Chapter 1: หลักการในการผสมเสียงระหว่าง พยัญชนะ สระ และวรรณยุคในสัทอักษรจีน

Description: เริ่มต้นเรียนพินอินพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ว่ามีพยัชญะอะไรบ้าง และออกเสียงอย่างไรบ้าง รวมไปถึงรู้จักวิธีการผสมเสียงของภาษจีน

 • พยัญชนะจีน 23 ตัว
 • สระเดี่ยว 6 ตัว
 • สระผสม 30 ตัว
 • วรรคยุค 4 รูป 5 เสียง
 • วิธีการผสมเสียงของภาษาจีน
 • ข้อควรระวัง
 • กฎการเปลี่ยนเสียง / การเปลี่ยนเสียง
 • พื้นฐานการเขียนภาษาจีน

Chapter 2: วิธีการใช้ 不 VS 没

D escription: ไวยากรณ์จีน  不 และ 没 ความหมายเหมือนกันและมันแตกต่างกันยังไงนะ????

 • 不 ใช้ในประโยคปฏิเสธ ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต
 • 不 ใช้กับกิริยาหรือการกระทำที่เป็นนิสัย เป็นการตัดสินใจหรือเป็นความตั้งใจ
 • นอกจากนี้ 不 สามารถใช้กับประโยคที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกิริยาหรือเหตุการณ์ได้
 • 不 นอกจากใช้วางหน้ากิริยา ก็ยังใช้วางหน้าคุณศัพท์ได้ด้วย

โครงสร้าง 不 + Adj.

 • สุดท้ายนี้ กิริยาบางตัวใช้กับ 不 ได้อย่างเดียว (ใช้กับ 没 ไม่ได้นะคะ)

อย่างเช่น 会,可以,是,像,能 และอื่น ๆ โดยกิริยาพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับ ความเป็นไปได้, เจตนา หรือ กิริยาที่ไม่แสดงการกระทำให้เห็น เช่น 知道,认识,在,应该,喜欢 ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธและมีกิริยาพวกข้างบนนี้ เราจะใช้ 不 ได้อย่างเดียวเท่านั้นค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นประโยคปัจจุบัน อดีตหรืออนาคตก็ตาม

 • ใช้ในประโยคปฏิเสธที่เป็นเหตุการณ์ในอดีต สามารถพูดได้ทั้ง 没 และ 没有
 • ใช้บอกเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงในขณะนั้น ว่ายังไม่เกิดขึ้น
 • 没 หรือ 没有 วางไว้หน้าคำนาม แปลว่า ไม่มี

โครงสร้าง  没 (有) + คำนาม

เช่น - 我没有钱。 ฉันไม่มีตังค์

 • 我没有男朋友。ฉันไม่มีแฟน

Chapter 3 : คำสรรพนามแทนบุคคล

Description: รู้จักคำศัพท์นามในการใช้เรียกตัวเองและผู้อื่น

 • ฉัน
 • เธอ
 • เขา
 • พวกเรา
 • พวกเขา
 • สัตว์เลี้ยง
 • สิ่งของ

Chapter 4 : แนะนำตัวเองกับการทักทาย

Description: รู้จักวิธีการพูดแนะนำตัวเองพร้อมกับวิธีการพูดทักทายผู้อื่นในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริง ๆ กับทุกสถานการณ์

 • การทักทายทั่วไป
 • 你好 สวัสดี
 • 您好 สวัสดี (ใช้กับผู้ใหญ่)
 • 早安 อรุณสวัสดิ์
 • 早上好 สวัสดีตอนเช้า
 • 好久不见,你怎么样?ไม่ได้เจอกันนาน เป็นยังไงบ้าง?
 • 最近忙吗?ช่วงนี้ยุ่งไหม?
 • การบอกลา
 • 再见。พบกันใหม่
 • 明天见。พรุ่งนี้เจอกัน
 • 拜拜。บ๊ายบาย
 • 一路平安,一路顺风。เดินทางปลอดภัยนะ
 • การขอบคุณ
 • 谢谢。ขอบคุณ
 • 多谢。ขอบคุณมาก
 • 谢谢你的帮助。ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ
 • 麻烦你了。รบกวนคุณล่ะ
 • การตอบรับ
 • 不用谢。ไม่ต้องขอบคุณ
 • 不客气。ไม่ต้องเกรงใจ
 • 别客气。ไม่ต้องเกรงใจ
 • 没关系。ไม่เป็นไร
 • การขอโทษ
 • 不好意思。ขอโทษ (ปกติจะใช้คำนี้)
 • 对不起。ขอโทษ
 • 打扰了。รบกวนคุณล่ะ
 • 真抱歉。ขออภัยค่ะ/ครับ (สุภาพ)
 • การตอบรับการขอโทษ
 • 没关系。ไม่เป็นไร
 • 不用紧。ไม่เป็นไร
 • 没事。ไม่เป็นไร
 • 算了。ช่างมันเถอะ

Chapter 5 : การบอกตำแหน่งและทิศทาง ในการเดินทางพร้อมการสนทนาการถามทาง

Description: รู้จักการถามทิศทางและการขอความช่วยเหลือในการเดินทาง ซึ่งทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ๆ กับทุกสถานการณ์

 • การบอกตำแหน่งทิศทางด้วย 在,有,是 ในภาษาจีนการบอกสถานที่ตั้งที่ (ของคน สิ่งของหรือสถานที่) โดยสัมพันธ์กับตำแหน่งทิศทาง เราจะเห็นการใช้ 在,有,是 อยู่ในประโยค มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ
 • 学校的右边有一家银行。ด้านขวาของโรงเรียนมีธนาคารแห่งหนึ่ง
 • 学校的右边是中国银行。ด้านขวาของโรงเรียนคือธนาคารแห่งประเทศจีน
 • 中国银行在学校的右边。ธนาคารแห่งประเทศจีนอยู่ที่ด้านขวาของโรงเรียน
 • 在 ตัวนี้แตกต่างจากเพื่อนมากที่สุดค่ะ เลยต้องแยกมาอธิบายก่อน เพราะคำบอกตำแหน่งจะอยู่ข้างหลัง 在 นะจ้ะ โครงสร้างจะเป็น คนสิ่งของหรือสถานที่ + 在 + คำบอกตำแหน่ง
 • 他在上面。เขาอยู่ข้างบน
 • 邮局在医院对面。ไปรษณีย์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาล
 • 你在我心里。เธออยู่ในใจฉันเสมอ
 • 有 ตัวนี้ใช้ในการบอกตำแหน่งได้ใกล้เคียงกับ 是มากค่ะ เพราะคำบอกตำแหน่งจะอยู่ข้างหน้าของทั้งสองคำเหมือนกันค่ะ แต่ลักษณะการใช้และการสื่อความหมายจะต่างกันนิดหน่อย เดี๋ยวมาอธิบายตอนท้ายนะคะ โครงสร้าง คำบอกตำแหน่ง + 有 + คนสิ่งของหรือสถานที่
 • 里面有人。ข้างในมีคน
 • 桌子上有一倍咖啡。บนโต๊ะมีกาแฟแก้วนึง
 • 学校外边有很多商店。ข้างนอกโรงเรียนมีร้านค้าเยอะแยะ
 • 是 ใกล้เคียงกับ 有 มากมายโครงสร้างก็เหมือนกันด้วย คือ คำบอกตำแหน่ง + 是 + คนสิ่งของหรือสถานที่
 • 桌子上是汉语语法书。บนโต๊ะก็คือหนังสือไวยากรณ์จีน
 • 我的眼里都是你。ในสายตาของฉันมีแต่เธอ
 • 有 แตกต่างกับ 是 ตรงที่ รูปแบบของกรรมในประโยค (ที่ต้องการบอกตำแหน่ง)
 • เรียนรู้ทิศทางต่าง ๆ
 • ภาษาจีนกับ ทิศทาง
 1. 直走 ตรงไป
 2. 向左转 (往左转) เลี้ยวซ้าย
 3. 向右转 (往右转) เลี้ยวขวา
 4. 前面 ด้านหน้า
 5. 后面 ด้านหลัง
 6. 旁边 ด้านข้าง
 7. 对面 ตรงข้าม
 8. 东 ตะวันออก
 9. 南 ใต้
 10. 西 ตะวันตก
 11. 北 เหนือ
 12. 东边 ด้านทิศตะวันออก
 13. 南边 ด้านทิศใต้
 14. 这边 ทางนี้
 15. 那边 ทางนั้น, ทางโน้น
 • การถามทาง
 • 我要去机场,你能告诉我怎么去吗?ฉันอยากจะไปสนามบิน, คุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าไปยังไง?
 • 从这里去机场怎么走?จากที่นี่ไปสนามบินไปยังไง
 • 去洗手间走这个方向对吗?ไปห้องน้ำใช่ทางนี้หรือเปล่าคะ/ครับ
 • 从这里去远吗?จากนี้ไปไกลไหมคะ
 • การบอกทาง
 • 一直就看到了。ตรงไปเลยก้จะเห็นค่ะ/ครับ
 • 先右转再左转。เลี้ยวขวาก่อนแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายค่ะ/ครับ
 • 见到第二个红灯就右转。เมื่อเห็นไฟแดงที่สองก็เลี้ยวขวาค่ะ/ครับ
 • 过街在右转。ข้ามถนนแล้วเลี้ยวขวาค่ะ/ครับ

Chapter 6 : สนทนาการขายของ-ต่อราคา

Description: รู้จักวิธีการพูดในการซื้อขายของและต่อรองราคา ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

 • สอบถามราคา
 • 怎么卖?ขายอย่างไรคะ?
 • 一公斤多少钱?กิโลละเท่าไหร่?
 • ...多少钱一件?...ตัวละเท่าไหร่?
 • ต่อรองราคา
 • 太贵了,便宜一点吧。แพงเกินไป ลดราคาให้หน่อยสิ
 • 便宜一点儿好吗?ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม
 • 能不能便宜点儿?ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม
 • 能按批发价吗?ให้ราคาส่งได้ไหม
 • 可以算我...吗?คิดฉัน...ได้ไหม?
 • การสอบถามสินค้า
 • 有新的吗?มีอันใหม่ไหม?
 • 还有吗?ยังมีอีกไหม?
 • การเปลี่ยนและคืนสินค้า
 • 对不起,我要退货。ขอโทษค่ะ ฉันต้องการคืนสินค้า
 • 我想要换这个东西。ฉันอยากจะเปลี่ยนของนี้หน่อยค่ะ
 • 这个有缺点,请你还给我。ชิ้นนี้มีตำหนิ รบกวนช่วยเปลี่ยนให้หน่อยค่ะ

Chapter 7 : สนทนาในร้านอาหาร-คาเฟ่

Description: รู้จักคำศัพท์ที่ใช้ในร้านอาหาร และสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างแน่นอน

 • ถามเมนูอาหาร
 • 给我菜单看一下,有什么特色菜推荐吗? ขอเมนูอาหารหน่อยค่ะ ที่นี่มีเมนูอะไรแนะนำไหมคะ?
 • 我可以看一下菜单吗? ขอฉันดูเมนูได้ไหมคะ?
 • เรียกพนักงานเพื่อชำระเงิน
 • 服务员,收一下钱。 น้องคะ เก็บตังหน่อยค่ะ
 • 服务员,这边买单。น้องคะ เช็คบิลค่ะ
 • 我要付现金。เราจ่ายเงินสดค่ะ
 • 可以用还信用卡吗?ใช้บัตรเครดิตได้ไหมคะ

Chapter 8 :สนทนาในการท่องเที่ยว

Description: รู้จักคำศัพท์และประโยคสนทนาในการในจองโรงแรม ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้

 • การจองตั๋วเครื่องบิน我要订一张去桂林的机票?ฉันต้องการจองตั๋วเครื่องบินไปกุ้ยหลิน 1 ใบ
  你要订什么时候的票?คุณต้องการจองตั๋วช่วงไหน?
  三月十号。วันที่ 10 เดือนมีนาคม
  要来回票还是单程票?ต้องการตั๋วไป-กลับ หรือตั๋วเที่ยวเดียว
  单程票,一张多少钱?ตั๋วเที่ยวเดียวใบละเท่าไหร่
  八百四十块。840 หยวน
  几点起飞?เครื่องบินขึ้นกี่โมง
  上午八点。แปดโมงเช้า

Chapter 9 : 5 วิธีใช้ 要 ให้ถูกต้อง

Description:หลายคนคิดว่า 要 แปลได้แค่ว่า ต้องการ แต่จริง ๆ 要 แปลได้หลายความหมายนะคะ รูปประโยคของ 要 โดยทั่วไปคือ (ประธาน) + 要 +กิริยา + (กรรม)

Chapter 10 : 3 วิธีใช้ 想 แบบไม่ต้องเสี่ยงใช้ผิด 5 นาที

Description: ก่อนหน้านี้เรารู้กันอยู่แล้ว 想 ในความหมายที่สื่อถึงคือ ต้องการ ให้ความสุภาพ ดูไม่เป็นการบังคับเมื่อเทียบกับ 要 ในโพสนี้เรามาทำความรู้จักกับ 想 ให้มากขึ้นกันค่ะ

Chapter 11: การขออนุญาต

Description: รู้จักวิธีการขออนุญาต หรือลางาน ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้

 • การขออนุญาต
 • 我可以进去吗?ฉันขอเข้าไปได้ไหม?
 • 喂,我可以进去吗?里面有人吗?เฮ้ ฉันขอเข้าไปข้างในได้ไหมคะ? มีใครอยู่ข้างในบ้างไหม?
 • 我可以去洗手间吗?ฉันขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหม?
 • 我能借这本书吗?ฉันยืมหนังสือเล่มนี้ได้ไหม?
 • 这座位有人吗?ตรงนี้มีคนนั่งหรือยัง?
 • การลางาน
 • 今天我想请个假。วันนี้ฉันอยากขอลาค่ะ
 • 今天我想请病假。วันนี้ฉันขอลาป่วยค่ะ
 • 我有急事。ฉันมีธุระด่วนค่ะ

Chapter 12 : การใช้ตัวเลข 1-10 ในภาษาจีน

Description : รู้จักการออกเสียงตัวเลข 1-10 และวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปของภาษาจีน

 • ทริคการจำเพื่อพูดภาษาจีน ถ้าเป็นภาษาไทยจะพูดว่า แมว 2 ตัว แต่ถ้าเป็นภาษาจีนวิธีการจำง่ายๆเลยก็คือ เอาจำนวนนับขึ้นก่อนเสมอ ตัวอย่างเช่น  2 ตัว แมว ภาษาจีนจะพูดว่า 两只猫 ,一杯咖啡等。

Workshop : ทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาจีน (สอนเพลงที่เค้าเอาไว้เรียนภาษาจีน)
Description : จะเป็นการออกเสียงตามเนื้อเพลง แบบง่าย ๆ คือให้ผู้เรียนฝึกอ่านเนื้อเพลงเองก่อนหนึ่งรอบจากนั้นก็จะเฉลยว่าที่ผู้เรียนได้ลองอ่านไปก่อนหน้านั้นอ่านถูกต้องไหม

Bonus มีตัวอย่างประโยคให้นักเรียนฝึกแปล

 • มีชีทเรียนให้ทบทวน
 • คำศัพท์สรุป
 • แจกตารางพินอิน
อ่านทั้งหมด
รายละเอียดบทเรียน
อ่านทั้งหมด
course cover
ก้าวแรกสู่ภาษาจีนเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายด้วยภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
16 บทเรียน |3 ชั่วโมง 24 นาที
฿990฿3500เหลือเวลา
0 วัน 23: 31:04

ข้อเสนอเหลือเวลา

0
วัน
23
ชั่วโมง
31
นาที
03
วินาที

Certificate of Completion

คอร์สนี่มีใบรับรองหลังเรียนจบ