สื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานอย่างมั่นใจด้วย Office English | FutureSkill

สื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานอย่างมั่นใจด้วย Office English

รายละเอียด
ถาม-ตอบ
13 บทเรียน
3 ชั่วโมง 54 นาที
11 ไฟล์ประกอบการเรียน
ระดับความยาก
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
พูดภาษาอังกฤษได้ในที่ทำงาน
เรียบเรียงรูปประโยคได้อย่างมืออาชีพ
เพิ่มความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
ได้ template พร้อมใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ฆ่าการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานด้วยคอร์สเรียน Office English

รวบรวมประสบการณ์ภาษาอังกฤษของผู้สอนมากว่า 15 ปี

ถ้าคุณ...

 • ทำงานมานานแต่ยังขาดสกิลในการพูดภาษากฤษให้ถูกต้องและยังไม่มั่นใจ
 • เพิ่งเริ่มทำงานแต่...ไม่รู้จะสื่อสารภาษาอังกฤษแบบไหนดี??
 • พูดไม่ถูกต้อง ผิดหลักไวยกรณ์ หรือคนอื่นทำหน้า งง!

คอร์สนี้จะช่วยคุณแก้ปัญหาการสื่อสารในที่ทำงาน..เพราะเราคิดมาแล้วว่า คุณจะเจอสถานการณ์อะไรบ้าง

Parts of Speech (การใช้คำ)

Description: แยกประเภทคำและเข้าใจหลักการใช้

 • นามคืออะไร
 • Pronoun คืออะไร
 • Verb คืออะไร
 • Adjective คืออะไร
 • Adverb คืออะไร
 • Preposition คืออะไร
 • Conjunction คืออะไร

Chapter 1: Sentence Structure (การแต่งประโยค)

Description: จัดเรียงประโยคตามหลักไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร

 • โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 • วิธีการแต่งประโยคจากหน้าที่คำ

Chapter 2: General Conversation and Welcome (บทสนทนาทั่วไปและการต้อนรับ)

Description:  ประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วๆไปและการต้อนรับ

 • ทักทายให้สุภาพ
 • การใช้คำขอบคุณหรือขอโทษ
 • ให้การต้อนรับ

Chapter 3: Forming Questions and Tense (การสร้างคำถามตามรูปกริยาต่างๆ)

Description:  การตั้งคำถามอย่างถูกต้องตามความหมายและไวยากรณ์

 • Tense 6 รูป
 • การตัั้งคำถามในแต่ละ tense

Chapter 4:  Using Questions with Question Words (การสร้างคำถามอื่นๆ)

Description:  การตั้งคำถามอย่างสุภาพและการตอบให้ตรงประเด็น

 • ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Wh questions: What, Where, When, Why, How และการตอบอย่างตรงประเด็น
 • การตัั้งคำถามที่ไม่เป็นประโยคคำถาม

Chapter 5: Request Sentences (การสร้างประโยคขอร้อง)

Description:  3 ประโยคในการขอร้องอย่างสุภาพ

 • ขอของและการตอบ
 • ขออนุญาตและการตอบ
 • ขอให้ทำและการตอบ

Chapter 6: Offering Sentences (การสร้างประโยคเสนอ)

Description: 3 ประโยคในการเสนอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ

 • เสนอของและการตอบ
 • เสนอกิจกรรมและการตอบ
 • เสนอความคิดเห็น (ต่อรอง)และการตอบ

Chapter 7: Telephone Conversation (บทสนทนาทางโทรศัพท์)

Description:  การรับโทรศัพท์และการโทรหาบุคคลต่างๆทางโทรศัพท์

 • การเริ่มบทสนทนา
 • การเสนอความช่วยเหลือ
 • การจบบทสนทนา

Chapter 8: Sharing Ideas (การถามความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นแบบต่างๆ)

Description: การถามความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นแบบต่างๆ

 • ประโยคในการถามความคิดเห็น
 • การตอบแบบใช้ความคิดเห็นส่วนตัวและการอ้างอิงข้อมูลอื่นๆ

Chapter 9: Expressing the Agreement (การแสดงความเห็นด้วย)

Description: แสดงความเห็นด้วย ชื่นชม หรือตอบรับ

 • ประโยคแสดงความเห็นด้วยหลายๆแบบ ได้แก่ ถูกต้อง เห็นด้วย  มั่นใจ  เต็มใจ

Chapter 10: Expressing the Disagreement (การแสดงความไม่เห็นด้วย)

Description: แสดงความเห็นที่แตกต่างอย่างสุภาพ

 • ประโยคแสดงความไม่เห็นด้วยแบบต่างๆ ได้แก่ ไม่เห็นด้วย ไม่ถูกต้อง ไม่แน่ใจ ไม่เต็มใจ

จุดเด่นของคอร์สนี้ : เหมือนคุณได้ template ภาษาอังกฤษไปปรับใช้ให้เข้ากับงานของคุณ (แค่คุณไปปรับให้เข้ากับคุณ แค่นี้คุณก็เป็นมืออาชีพในที่ทำงานได้แล้ว)

"อย่าปล่อยให้ทักษะภาษากฤษเป็นอุปสรรคในการทำงาน"

อ่านทั้งหมด
รายละเอียดบทเรียน
อ่านทั้งหมด
course cover
สื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานอย่างมั่นใจด้วย Office English
13 บทเรียน |3 ชั่วโมง 54 นาที
฿1290฿2500เหลือเวลา
0 วัน 22: 43: 24

ข้อเสนอเหลือเวลา

0
วัน
22
ชั่วโมง
43
นาที
23
วินาที

Certificate of Completion

คอร์สนี่มีใบรับรองหลังเรียนจบ

ผู้สอน
เป็น ติวเตอร์ภาษาอังกฤษและอาจารย์พิเศษมหาลัยเอกชน ที่ เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ English