คอร์สทั้งหมด

>

ธุรกิจ

คอร์สเรียนธุรกิจ การเรียนธุรกิจออนไลน์แนวใหม่ อยู่บ้านก็ได้ความรู้

คอร์สเรียนธุรกิจ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนธุรกิจออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ นำสิ่งเหล่านั้นไปต่อยอดให้กับอาชีพของตนเองได้

คอร์สเรียนธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดอะไรได้บ้าง

สำหรับผู้ที่ลงคอร์สเรียนธุรกิจ สามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปพัฒนาตนเองพร้อมธุรกิจให้ต่อยอดขึ้นไปได้ โดยแบ่งออกได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ดังนี้ 

 • ใช้ในการเรียน
 • ใช้กับการเป็นนักการตลาด
 • ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้จัดการ 
 • เจ้าของธุรกิจ 

วิธีเลือกคอร์สเรียนธุรกิจอย่างไรให้เหมาะกับตนเอง

วิธีการเลือกคอร์สเรียนธุรกิจ เราควรพิจารณาจากความสนใจ เป้าหมายในการเรียน สไตล์การเรียนรู้ ของตนเอง รวมถึงรายละเอียดของคอร์สธุรกิจต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาง่าย ๆ 

 • กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน

หากเรามีความสนใจในด้านไหน เช่น การตลาด การเงิน การจัดการ การดำเนินการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เราก็ควรเริ่มเรียนคอร์สธุรกิจที่สอดคล้องกับความสนใจของเรา

 • ค้นหาตัวเอง

ก่อนเริ่มเรียนคอร์สธุรกิจ เราควรตั้งเป้าหมายการทำงานของตนเองก่อนว่าคืออะไร อยากทำงานแบบไหน เพื่อมองหาหัวข้อในการเรียนที่เหมาะสม

 • ดูรายละเอียดของการเรียนธุรกิจออนไลน์

การศึกษาดูรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาที่เรียน ผู้สอน รีวิวจากผู้เรียนจริง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าคอร์สเรียนธุรกิจที่เราเลือกนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้

คอร์สเรียนธุรกิจที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ยุคปัจจุบัน

คอร์สเรียนธุรกิจของ FutureSkill มีให้เลือกอย่างหลากหลายตามความต้องการ สามารถแบ่งคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ได้ 6 ประเภทน่าสนใจ ได้แก่

 • Product Management การดูแลผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาสินค้า ศึกษากลุ่มเป้าหมาย จนไปถึงแผนการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพิ่มนำกลับมาพัฒนาต่อ
 • เรียนการจัดธุรกิจ ข้อควรรู้ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหารธุรกิจในการตอบรับความต้องการต่อผู้ซื้อและเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 • Business Analytics & Intelligence การอ้างอิงข้อมูลภายในและนอกองค์กรในรูปแบบของรายงาน ที่ช่วยให้มองภาพรวมของตลาดได้อย่างชัดเจน เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจต่อได้อย่างดี
 • เรียนการขาย เพิ่มทักษะความรู้ในด้านข้อมูลของสินค้า และทักษะการเจรจาต่างๆ เพื่อให้พนักขายสามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เรียนทรัพยากรบุคคล ในการเป็นตัวกลางระหว่างองค์กร-บุคลากรภายใน โดยที่จะเป็นผู้สรรหาในการคัดเลือกบุคลกรหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ จนไปถึงดูแลเรื่องการเจ็บป่วยหรือลาออกของพนักงานในบริษัท
 • เรียนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ซื้อ-ผู้ขายที่เริ่มต้นตั้งแต่การเจรจา จนไปถึงข้อตกลงในการทำธุรกรรมต่างๆในด้านอสังหาริมทรัพย์

คอร์สเรียนธุรกิจกับ FutureSkill ดีอย่างไร

FutureSkill มีคอร์สเรียนธุรกิจให้เลือกหลากหลายที่สามารถเรียนได้ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมคอยอัปเดตเทรนด์ต่างๆในด้านธุรกิจและ Tools ในการวิเคราะห์ที่คุณควรรู้ที่ทำสามารถนำมาใช้ได้จริงในการยอดต่อทำธุรกิจของคุณได้อย่างดี

แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับทักษะแห่งอนาคต


Copyright © 2022 LIKEME X CO., LTD.