คอร์สทั้งหมด

>

การตลาดออนไลน์

> การสร้างแบรนด์

คอร์สเรียนการสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์สินค้าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จัก โดยเราอาจจะศึกษาได้จากคอร์สเรียนออนไลน์ที่มาพร้อมตัวอย่างการสร้างแบรนด์ให้เราได้ประยุกต์ใช้ได้จริง

คอร์สการสร้างแบรนด์ออนไลน์เต็มรูปแบบตอบโจทย์คนยุคใหม่

การสร้างแบรนด์ ถือเป็นการสร้างตราสินค้าผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนการสร้างแบรนด์ที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ FutureSkill จึงมีคอร์สเรียนในการสร้างแบรนด์ให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ระดับปูพื้นฐานจนไปถึงระดับมืออาชีพ

หลักการสร้างแบรนด์ที่ดีเป็นอย่างไรบ้าง

เมื่อเรารู้แล้วว่า กระบวนการสร้างแบรนด์มีอะไรบ้าง โดยการสร้างแบรนด์ที่ดีจะต้องมีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด รอบคอบ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง เราจึงจะสามารถสร้างแบรนด์สินค้าที่กลุ่มเป้าหมายจดจำได้ ดังนั้น เราควรพิจารณาปัจจัยเบื้องต้นก่อนเริ่มเรียน ดังนี้

  1. กำหนดพันธกิจ

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการสร้างตราสินค้าที่ดี คือ การกำหนดพันธกิจ หรือ Mission ของแบรนด์ ด้วยคำถามที่ว่า “แบรนด์ของเราเกิดมาเพื่ออะไร” แบรนด์ที่สามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพว่า แบรนด์ของเรานั้นจะเติบโตไปในทิศทางใด

  2. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างตราสินค้าที่ดี ย่อมต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง ซึ่งเราจะต้องทราบรายละเอียดลูกค้าของเราว่า อยู่ในช่วงอายุเท่าใด อาศัยพื้นที่ใด มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างไร พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและรอง เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายหลักให้ได้ดีเสียก่อน

  3. โดดเด่นด้วยความแตกต่าง

การสร้างแบรนด์สินค้าที่ดีจะต้องมีความโดดเด่นพร้อมความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้ ด้วยบางตลาดมีจำนวนคู่แข่งที่ไม่เท่ากัน คงจะเป็นการดีที่แบรนด์ของเราสามารถติดตา หรือสามารถจดจำได้ดี เพราะค่อนข้างง่ายกว่าของคู่แข่ง ก็จะทำให้โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีมากขึ้น ยอดขายก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

  4. สร้างตัวตนของแบรนด์

การสร้างตัวตนของแบรนด์ ถือว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องพึงระวัง เพราะส่วนใหญ่แล้ว ตัวตนของแบรนด์จะมีความเชื่อมโยงกับจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ เป็นสื่อที่จะสะท้อนให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจแบรนด์ของเราได้ง่ายที่สุดด้วยคอร์สเรียน Content Marketing

  5. ออกแบบโลโก้

การสร้างแบรนด์สินค้าที่ดีจะมาพร้อมการออกแบบโลโก้ที่ดีด้วยเช่นกัน เพราะโลโก้ คือ สื่อกลาง สื่อแรกที่ลูกค้าจะเห็นและจดจำแบรนด์ของเรา ดังนั้น โลโก้จะต้องมีการวางองค์ประกอบต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบ ใช้สี ใช้เส้น ดีไซน์ ทั้งรูปภาพ ตัวอักษร หรือการผสมคำ ทั้งนี้ โลโก้ที่ดี ลูกค้าจะต้องจดจำได้ มีความเข้าใจว่า แบรนด์ของเราคืออะไร มีจุดเด่นแบบไหน

  6. เพิ่มความชัดเจน

วิธีสร้างแบรนด์ที่ดี ไม่ได้หมายถึงโลโก้หรือข้อความที่ลูกค้าเห็นเพียงอย่างเดียว แต่การสร้างแบรนด์ยังรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในธุรกิจของเราอีกด้วย เช่น บรรจุภัณฑ์ ยูนิฟอร์ม ภาชนะ รูปแบบการให้บริการ ตกแต่งร้าน เป็นต้น ให้มีความสอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์ที่เรากำหนดไว้ โดยสิ่งเหล่านี้ จะต้องไปในทิศทางเดียวกัน

เรียนรู้การสร้างแบรนด์ จาก Futureskill ดีอย่างไร

FutureSkill ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่มีคอร์สเรียนให้เลือกเรียนให้เลือกครอบคลุมในทุกเนื้อหาตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด ธุรกิจ การเงิน พัฒนาตนเอง เทคโนโลยี ออกแบบ การเขียน การถ่ายภาพ หรือแม้แต่ภาษา ก็มีให้เลือกคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ได้อย่างครบครัน

เลือกหัวข้อในคอร์สเรียนการสร้างแบรนด์ให้ตรงความต้องการของธุรกิจสำคัญแค่ไหน

การเลือกหัวข้อในคอร์สเรียนการสร้างแบรนด์ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการเข้าคอร์สเรียนขายของออนไลน์ เป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำหลักการ ทฤษฎี แนวทางต่าง ๆ มาเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการพัฒนา ต่อยอดธุรกิจของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า ขยายฐานลูกค้า เพิ่มรายได้ รวมถึงสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

อีกทั้งคอร์สสร้างแบรนด์สินค้าจะอธิบายแนวคิด พร้อมยกตัวอย่างการสร้างแบรนด์ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้ว เพื่อให้เราได้ศึกษา นำวิธีการต่าง ๆ เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ จะเห็นได้ว่า หัวข้อในคอร์สเรียนมีความหลากหลาย ถ้าหากเราสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ตรงกับความต้องการของเราได้ ก็จะเป็นการช่วยให้สามารถนำความรู้เฉพาะทางมาประยุกต์ใช้ได้จริง เกิดความคุ้มค่าในระยะยาว และประสบความสำเร็จในธุรกิจ

แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับทักษะแห่งอนาคต


Copyright © 2022 LIKEME X CO., LTD.