วรินท์มาศ ปัญญาดี | FutureSkill

วรินท์มาศ ปัญญาดี

  • CEO and Co-Founder Better Group (TV)
  • ผู้ดำเนินรายการ 

   - Hot Morning และ InvestNista ทางTNN24

   - Money Easy 

   - sexy Stock

   - ปั้นร้อยได้ล้าน By Guitar ทางTNN24

  • Fanpage : Hot Morning และ InvestNista