กมลทิพย์ ปิ่นนิล | FutureSkill

กมลทิพย์ ปิ่นนิล

Motion Director ที่ Infographic Thailand
คุณกมลทิพย์ ปิ่นนิล ปัจจุบันเป็น Motion Director อยู่ที่ Infographic Thailand หัวหน้าทีม Motion graphic ของ Infographic Thailand นำทีมคว้ารางวัล Videographer awards (USA)

ประวัติผู้สอน

  • Motion Director ที่ Infographic Thailand
  • เป็นผู้พาทีมคว้ารางวัล Videographer Awards 2018 และ Communicator Awards 2018 สหรัฐอเมริกา
  • วิทยากรสอน Motion Infographic ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
  • เป็นอาจารย์พิเศษวิชา Graphic Design and Advertising Production ที่ ม.กรุงเทพ

หัวหน้าทีม Motion graphic ของ Infographic Thailand นำทีมคว้ารางวัล Videographer awards (USA)

ประวัติผู้สอน

  • Motion Director ที่ Infographic Thailand
  • เป็นผู้พาทีมคว้ารางวัล Videographer Awards 2018 และ Communicator Awards 2018 สหรัฐอเมริกา
  • วิทยากรสอน Motion Infographic ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
  • เป็นอาจารย์พิเศษวิชา Graphic Design and Advertising Production ที่ ม.กรุงเทพ