กันต์ กิ่งเพชรรัตน์ | FutureSkill

กันต์ กิ่งเพชรรัตน์

Icon designer, Exclusive designer ที่ flaticon.com
Icon Design สร้างรายได้จากเว็บออกแบบระดับโลก สอนโดย Exclusive Designer จาก flaticon เว็บขาย Icon ระดับโลก ผู้ใช้งานกว่า 18 ล้านคนต่อเดือน
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิตสาขา Communication Art
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ สาขาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอก Interactive and Multimedia Design
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิตสาขา Communication Art
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ สาขาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอก Interactive and Multimedia Design