นพพร หมื่นหนู | FutureSkill
นพพร หมื่นหนู
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ที่
ประวัติผู้สอน

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท: สมาร์ทซีต้า อินเตอร์เชนจ์ จำกัด


ประสบการณ์ที่ผ่านมา: 

  • อาจารย์บรรยายพิเศษ การพัฒนาเว็บไซต์ม.ศรีปทุม
  • สถานบันเทคโนโลยี เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • มหาวิทยาลัย รามคำแหง

วิทยากรบรรยายหลักสูตร Digital Marketing, หลักสูตร e-Filling, หลักสูตรการพัฒนาบทเรียน อีเลิร์นนิ่ง, หลักสูตรเทคนิคการปิดการขายในยุคดิจิทัล

คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ