นุชนารถ ชาญวิรุฬห์ | FutureSkill
นุชนารถ ชาญวิรุฬห์
Graphic & Web Designer ที่
ประวัติผู้สอน

Graphic & Web Designer at e-Synergy (Thailand) Co., Ltd.

  • ออกแบบเว็บไซต์บริษัทและในเครือลูกค้า
  • ออกแบบ UI Mobile App
  • ดูแล Corporate Identity ของบริษัท

Brand Experience Designer at LINE Company Thailand

  • ดูแล Branding ของ LINE TV และ LINE TODAY
  • ออกแบบงาน Marketing Online ของหลายๆ Service เช่น LINE Shop, LINE Sticker, LINE Camera, LINE TV และ LINE TODAY
  • ออกแบบและคุมงาน Offline ของ LINE TV


ประวิติการศึกษา: Bachelor’s Degree in Communication Arts (Creative Strategy Advertising) at Bangkok University

คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ