เพชร เครือพานิช | FutureSkill
เพชร เครือพานิช
Senior Software Engineer ที่ Digital Government Development Agency (Public Organization)
ประวัติผู้สอน

บริษัท / Brand ปัจจุบันที่ทำอยู่:  Digital Government Development Agency (Public Organization
ตำแหน่ง:
Senior Software Engineer
Brand Channel (link & website):

ผลงานที่ภาคภูมิใจของชีวิต:

  • Ramathibodi Appointment
  • Internal Monitoring platform
  • Set ทีม Pilot Agile ในองค์กรสำเร็จ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

  • Software Developer @ DGA
  • Technical Consultance (ไม่ระบุบริษัท เพราะตอนนี้ติดสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล)
  • Freelance Developer
  • Former co-founder Rabbit Account

ประวัติการศึกษา:

  • Bachelor of Science (B.Sc.) Information Communication and Technology, Mahidol University
  • Master of Business Administration (M.B.A.) Management Information Systems, General, Thammasat University
คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ