รัชพล ผะอบเหล็ก | FutureSkill
รัชพล ผะอบเหล็ก
Content Manager ที่ Infographic Thailand
ประวัติผู้สอน

บริษัท / Brand ปัจจุบันที่ทำอยู่: Infographic Thailand
ตำแหน่ง: Content Creative  
Brand Channel (link & website): http://infographic.in.th/

ผลงานที่ภาคภูมิใจของชีวิต:

- King 9 Moment:  Online Interactive Museum

- Infographic Presentation Course Developer

- วิทยากรประจำ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

- วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยากรของ Infographic สำหรับประชาชนทั่วไปและ Corporate อาทิ AIS, บางจาก, สถาบันการบินพลเรือน ฯลฯ

- L’oreal Online Video Campaign: True Match

- Sprinkle Campaign: Unlimited Inspiration

- Lonely Planet Thailand Railway Mission 2016 Winner

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

- Content Creative, Like Me Co,.Ltd

- Bangkok’s Art Director Association Student 2018

- Voice TV Master 2016 Shortlist

ประวัติการศึกษา:

- Bachelor of Arts (Political Science): International Relations, Chulalongkorn University

2nd Class Honors

คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ