ปางฝัน จันสว่าง | FutureSkill
ปางฝัน จันสว่าง
ครูสอนเปียโนและไวโอลิน ที่ ปางฝัน มิวสิค สตูดิโอ​
ประวัติผู้สอน

บริษัท / Brand ปัจจุบันที่ทำอยู่:ปางฝัน มิวสิค สตูดิโอ​
ตำแหน่ง: ครูสอนเปียโนและไวโอลิน
Brand Channel (link & website):
ผลงานที่ภาคภูมิใจของชีวิต: ได้รับรางวัล Award for Excellence in Music Teaching 5 ปีซ้อน จากสถาบัน Trinity College London (2014-2018)

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดรายการ

  • ส่งนักเรียนสอบวัดระดับทางดนตรีกับสถาบัน Trinity College Londonได้รับคะแนนสอบสูงสุด เป็นเวลา 5 ปีซ้อน (2014-2018)
  • Music Learning Fest Bangkok 2015 และได้รับรางวัล Gold price และ the best compulsory
  • Music Learning Fest2# และได้รับรางวัล Gold price
  • Music Learning Fest Bangkok 2018 ได้รับสองรางวัลเหรียญทองจากรุ่น Junior
  • ACT music fest 2017 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมจากการแข่งขันไวโอลินระดับประถมศึกษา
  • Act music fest 2018 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากเปียโนระดับประถมศึกษาและเหรียญเงินไวโอลินระดับประถมศึกษา
  • Young Artist Music Contest วิทยาลัยดุริยางคศิลป์​ ม.มหิดล ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

ประวัติการศึกษา: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์​ ม.มหิดล

คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ