ฝั่งนที ประภาสะวัต | FutureSkill
ฝั่งนที ประภาสะวัต
Founder ที่ know-are.com
ประวัติผู้สอน
  • รองประธานจัดงานจุฬาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555 
  • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Fishsix 2559
  • ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมKnow-Are 2559
  • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคู่ขนาน โรงเรียนสอนทักษะชีวิตนอกระบบแห่งแรกของไทย 2561

ประวัติการศึกษา: คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ