สีตลา ชาญวิเศษ | FutureSkill
สีตลา ชาญวิเศษ
Head of Marketing Communications ที่ Kerry Express
ประวัติผู้สอน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

  • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Content Marketing ให้บริษัทและผู้ผลิตสื่อ เช่น ThaiPBS, แฟนเพจมนุษย์ต่างวัย, แลต๊ะแลใต้
  • อาจารย์พิเศษสอนเรื่อง Advertorial Writing ที่คณะอักษร จุฬาฯ
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรที่เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  • คอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร a day Bulletin
  • เคยเป็น Strategic Planner ที่แฟนเพจ The MATTER
  • เคยเป็นหนึ่งในทีมงาน Mission to the moon จนได้รับรางวัล Best Blog of the year ปี 2018

ผลงานที่ภาคภูมิใจของชีวิต:

  • เจ้าของหนังสือ Love Never Fails
  • เคยเป็นหนึ่งในทีมงาน Mission to the moon จนได้รับรางวัล Best Blog of the year ปี 2018
คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ
1/1
course cover
Media re-architecture
สีตลา ชาญวิเศษ
ผู้เรียน 2787
฿1190
฿2599