ทินพล หวังเจริญสุข | FutureSkill
ทินพล หวังเจริญสุข
Trainer ที่ บริษัท มิสชัน ทู นาว จำกัด
ประวัติผู้สอน

ทำงานสถาบันการเงิน ทั้งทางด้านสินเชื่อ ด้านความเสี่ยง ด้าน Sales Management ด้าน Data และปัจจุบันเป็นด้าน Training ทั้งช่องทาง online และ offline

ประสบการณ์สอน:

 • สอนคอร์ส Happy@work with Agile Thinking ให้กับทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
 • สอนคอร์ส Agile/Scrum ให้กับผู้เรียน code camp ที่จัดโดย software park thailand
 • สอนคอร์ส Agile awareness ให้กับ มูลนิธิ Mind Coach จิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย
 • เป็นที่ปรึกษา Agile/Scrum ให้กับ โรงพยาบาล
 • เป็นพี่เลี้ยงประจำมูลนิธิ Mind Coach จิตตาภิวัฒน์วิชชาลัยเป็น School Partner ในโครงการ สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

Certified:

ICAgile Certified Professional Agile Coaching ICP-ACC

Scrum Alliance CSM Certified (Certified ScrumMaster from ScrumAlliance)

ความเชี่ยวชาญของผู้สอน

 • Agile
 • Design Thinking
 • Life Coach
 • Consultant
 • Facilitator
 • Coaching Card
 • Excel
 • Power Bi
 • Video Content
 • Story Telling
คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ