วสันต์ อุทัยเลี้ยง | FutureSkill
วสันต์ อุทัยเลี้ยง
อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติผู้สอน

ปัจจุบันที่ทำอยู่: มหาวิทยาลัยสยาม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

ผลงานที่ภาคภูมิใจของชีวิต: ทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:

  • สอนโปรแกรมมิ่ง และทำเว็บไซต์
  • ประสบการณ์สอนหรืองานี่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียน: JAVA Programming /C# /PHP /Laravel Framework /QA Automated test /Android

ประวัติการศึกษา:

  • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กำลังศึกษาปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ