กาญจนา พรวศิน | FutureSkill
กาญจนา พรวศิน
Graphic Designer ที่ เพจ ถุงเงิน Family
ประวัติผู้สอน

ปัจจุบันที่ทำอยู่: เพจ ถุงเงิน Family
ตำแหน่ง:
Graphic Designer
Brand Channel (link & website):
https://www.facebook.com/pg/moneyideasth/photos/?ref=page_internal

ผลงานที่ภาคภูมิใจของชีวิต:

  • จบการศึกษาด้วยศิลปนิพนธ์อันดับ 1 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (โมชั่นกราฟิกที่ใช้ Character ในการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์พิเศษ หรือ Excotic pet)

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:

  • เป็นพิธีกรงานสัมนาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อโฆษณา
  • เปิดเวิร์คช็อปรับสอนวาดรูป และการลงสีพื้นฐาน
  • เป็นวิทยากรพิเศษเกี่ยวกับการ present งานเพื่อการเสนอขายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • ทำงานเป็น Graphic Designer ที่บริษัท ไลค์มี เป็นเวลา 1 ปี มีประสบกาณ์การสร้าง และใช้ Character ตลอดระยะเวลางานในเพจ ถุงเงิน family

ประสบการณ์สอนหรืองานี่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียน:

  • เปิดเวิร์คช็อปรับสอนวาดรูป และการลงสีพื้นฐาน
  • เป็นวิทยากรพิเศษเกี่ยวกับการ present งานเพื่อการเสนอขายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • ทำงานเป็น Graphic Designer ที่บริษัท ไลค์มี เป็นเวลา 1 ปี มีประสบกาณ์การสร้าง และใช้ Character ตลอดระยะเวลางานในเพจ ถุงเงิน family

ประวัติการศึกษา:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ