ปุณทริก สุริยะมณี | FutureSkill
ปุณทริก สุริยะมณี
UX UI designer ที่ Pomelo
ประวัติผู้สอน

มีความเชี่ยวชาญด้านกราฟิก design และ UXUI Design

บริษัท / Brand ปัจจุบันที่ทำอยู่: Pomelo Fashion

ตำแหน่ง: UXUI Designer
Brand Channel (link & website): https://www.pomelofashion.com/th/en/, https://foxbith.com/
ผลงานที่ภาคภูมิใจของชีวิต: 

  • งานออกแบบ UXUI ให้กับเว็บไซต์ All about living เว็บไซต์ที่รวบรมบทความอสังหาฯ และซื้อขายประกาศอสังหา เพราะได้เริ่มทั้งตั้งแต่กระบวนการทำ UX สร้าง user flow มาจนถึง wireframe, การสร้าง Design system เพื่อให้งานออกแบบมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันจนออกมาเป็น UI

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา: 

  • มีประสบการณ์ทำงานประมาณ 6 ปี เริ่มจากการทำงานเป็น graphic/infographic designer และยังทำบริษัท starup เกี่ยวกับ presentation design อยู่ 2 ปี 
  • จากนั้นรู้สึกว่าสนใจงานด้าน UXUI เพราะเป็นงานที่ผู้ออกแบบสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ทำให้เราเห็น feedback ของผู้ใช้ เลยหันมาเริ่มมาทำ UXUI 
  • โดยเริ่มที่บริษัท digital transformation agency อยู่ 2 ปี ได้เจองานลูกค้าที่หลากหลายจนมีปประสบการณ์ด้านฝั่งงาน Agency จากนั้นอยากลองเปลี่ยนสายงานไปทำด้านแบรนด์ที่มีโปรดักเป็นของตัวเองและสนใจงานด้าน ecommerce 
  • จึงมาเริ่มงานที่ Pomelo ในฐานะ UXUI Designer 
  • นอกจากนี้ยังเปิดบริษัทชื่อว่า Foxbith เป็น digital nomad ทำเกี่ยวกับ software house for ecommerce อีกด้วย


ประวัติการศึกษา:

  • ปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

'-------
Highlight ของผู้สอนในมุมที่อยากให้ผู้อื่นรู้จัก
UXUI Designer, Graphic designer

คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ