ชัชวาลย์ แสงปรีดีกรณ์ | FutureSkill
ชัชวาลย์ แสงปรีดีกรณ์
Marketing Director ที่ Central JD Fintech Co.Ltd
ประวัติผู้สอน

เจ้าของช่องพอดแคสต์ “เอาดีเข้าตัว” ที่มาพร้อมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ที่เริ่มต้นสร้างพอดแคสต์แบบลองผิดลองถูกด้วยตนเองมากว่า 1 ปี จนพอดแคสต์ติดอันดับ Top 50 ในช่องทาง Spotify และขึ้นสูงสุดถึง Top 20 ในช่องทาง Apple Podcast


บริษัท / Brand ปัจจุบันที่ทำอยู่: Central JD Fintech Co.Ltd
ตำแหน่ง: Marketing Director
Brand Channel (link & website):
https://ourd.podbean.com/

ผลงานที่ภาคภูมิใจของชีวิต:

  • หนังสือสารคดีท่องเที่ยว “สหภาพ So Weird” สำนักพิมพ์อมรินทร์
  • พอดแคสต์เอาดีเข้าตัว ติดอันดับ Top 50 และ Top 20 ทาง Spotify และ Apple Podcast
  • ชนะเลิศการโต้วาทีระดับอุดมศึกษา ชิงโล่ห์สมเด็จพระเทพฯ

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:

2019 - ปจบ. Marketing Director บริษัท Central JD Fintech Co.Ltd

2012 - 2018 Vice President, Acquisition and Engagement บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


ประสบการณ์สอนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียน:

  • เวิร์คช้อป GET START WITH PODCAST - แบ่งปันประสบการณ์ทำ Podcast จัดโดย Pro Plug-in

ประวัติการศึกษา:

  • ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

'-------

Highlight ของผู้สอนในมุมที่อยากให้ผู้อื่นรู้จัก :

  • เชี่ยวชาญเรื่องการสื่อสารจากประสบการณ์การศึกษาและการทำงานที่คลุกคลีกับวงการโฆษณาและการสื่อสารทางการตลาด
คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ