กานต์ สังวรดี | FutureSkill
กานต์ สังวรดี
Senior designer ที่ ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ด้านการออกแบบ
ประวัติผู้สอน

มีประสบการณ์การใช้งาน ai มามากกว่ากว่า 10 ปี

  • ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:
    ทำงานด้าน graphic ออกแบบภาพจำหรือ Key visual ให้กับนิทรรศการ 1 ปี
  • ทำงานเกี่ยวกับ Graphic designer ออกแบบอัตลักษณ์ให้กับองค์กร, ออกแบบปรับปรุงหรือสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร,
  • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, ออกแบบสื่อออนไลน์ และออฟไลน์, ออกแบบป้ายให้กำลังโรงแรมและห้างสรรพสินค้า มา 5 ปี

ประวัติการศึกษา:

จบปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ