สุจิตรา จิรอร่าม | FutureSkill
สุจิตรา จิรอร่าม
Account Director (แผนก Client Service) ที่ Digital Agency
ประวัติผู้สอน

อยู่ในวงการสาย Digital Agency มาตลอด 10 กว่าปีแล้ว


ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:

  • ทำงานในวงการ Digital Agency กว่า 13 ปี 
  • เปลี่ยนสายอาชีพงานด้วยเพราะรักในการเรียนรู้  
  • เริ่มต้นจากการเป็น Programmer,  Interactive Designer,  Project Manager และสุดท้ายมาเป็น Client Service


ประสบการณ์สอนหรืองานี่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียน:

เคยมีประสบการณ์สอนให้กับลูกค้า(องค์กร) ในคอร์สดังนี้

-  Digital Marketing

-  LINE Channel

ประวัติการศึกษา:

  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ