โยษิตา เกตุแก้ว | FutureSkill
โยษิตา เกตุแก้ว
ครูสอนภาษาจีน ที่
ประวัติผู้สอน

🎉ผลงาน :

  • HSK 4
  • เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศจีน 桂林 • 广西师范大学
  • ได้รับทุนปริญญาโท ที่ 桂林 •  广西师范大学

ประสบการณ์สอนนักเรียนมาแล้วกว่า 800 กว่าคน

  • มีประสบการณ์ติวสอบวัดระดับทางภาษาจีนแล้วนักเรียนสอบผ่านตั้งแต่ระดับ 2-4
  • ติวสอบ Hsk

🎓ประวัติการศึกษา:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • กำลังศึกษาปริญญาโท ของมอ 广西师范大学 สาขา 语言学与应用语言学
  • คณะ/สาขา : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา คบ.ภาษาจีน
คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ