โปรโมชั่นพิเศษ

รับฟรีอีก 3 คอร์สทันที!

การสร้าง Super Storytelling เพื่อสร้างคอนเทนต์หลักล้าน (01AISC1)

การสร้าง Super Storytelling เพื่อสร้างคอนเทนต์หลักล้าน (01AISC1)

เสริมสร้างพลังในที่ทำงาน ด้วยงาน HR (01HRM3)

เพื่อให้เจ้าของกิจการทุกคนนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง !

เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 23 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น !!

คอร์สเรียนออนไลน์

WINNING YOUR BRAND WITH GRIT

เอาชนะอุปสรรคในการสร้างแบรนด์แบบ “กัดไม่ปล่อย”

Instructor

รวิศ หาญอุตสาหะ

CEO ศรีจันทร์ & Mission To The Moon

WINNING

YOUR BRAND

WITH GRIT

เอาชนะอุปสรรค
ในการสร้างแบรนด์
แบบ “กัดไม่ปล่อย”

Instructor

รวิศ หาญอุตสาหะ

CEO ศรีจันทร์ & Mission To The Moon

คอร์สเรียนออนไลน์

รูปแบบการเรียน

5 บทเรียน
2 ชั่วโมง 20 นาที

สิ่งที่จะได้รับ

3 Canvas Templates

ที่ทำให้คุณเข้าใจแบรนด์ของคุณมากขึ้นและนำไปใช้เพื่อสร้างให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ต่างจากจากแบรนด์อื่น

เรียนจบ ส่งโปรเจคครบ

ได้รับใบ Certificate

รูปแบบการเรียน

คอร์สเรียนออนไลน์

5 บทเรียน
2 ชั่วโมง 20 นาที

สิ่งที่จะได้รับ

3 Canvas Templates

ที่ทำให้คุณเข้าใจแบรนด์ของคุณมากขึ้น

และนำไปใช้เพื่อสร้างให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น

และมีเอกลักษณ์ต่างจากจากแบรนด์อื่น

เรียนจบ ส่งโปรเจคครบ

ได้รับใบ Certificate

กว่าแบรนด์จะประสบความสำเร็จ

ก็ต้องผ่านความยากลำบากมาก่อน !

การสร้างแบรนด์ คือ สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้

แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่มีสูตรสำเร็จในการทำสิ่งนี้ มีแต่ต้อง “เพียรพยายาม” เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา

มารู้จักการใช้ GRIT ให้ถูกที่ ถูกเวลา เพื่อผลลัพธ์ของธุรกิจของคุณ

ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกับ “รวิศ หาญอุตสาหะ”

ชายผู้พลิกฟื้นแบรนด์ศรีจันทร์ให้กลับมาอยู่ในใจของคนไทยได้อีกครั้งและปั้นแบรนด์สู่ระดับโลก

แนะนำคอร์สเรียน

Course Introduction

เริ่มต้นสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจของคุณ

ตั้งต้น Mindset ที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรียนรู้ Mindset ที่ดีก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่พบเจอได้ เพราะการทำธุรกิจให้สำเร็จ คุณจะต้องยอมทำในเรื่องที่ “ไม่ชอบ” ให้ได้

เรียนรู้การทำแบรนด์จากประสบการณ์จริง

บทเรียนจากประสบการณ์จริง ของผู้บริหารแบรนด์ศรีจันทร์ วิธีคิดและการพลิกฟื้นให้แบรนด์กลับมาติดตลา ทั้งแบบทดสอบที่ดี และประสบการณ์ที่อยากเตือน เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ

เรียนรู้วิธีการใช้ Soft-Skill อย่าง "GRIT" ในการทำธุรกิจ

การทำให้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และ เป็นอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ไม่ใช่ว่าจะสร้างได้ในวันเดียว ต้องใช้ทั้งความมานะบากบั่นและใช้ระยะเวลานาน "GRIT" เป็นหนึ่งใน Key Success ที่ทำให้การสร้างแบรนด์ประสบความสำเร็จ

ตั้งต้น Mindset ที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรียนรู้ Mindset ที่ดีก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

เพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่พบเจอได้ 

เพราะการทำธุรกิจให้สำเร็จ 

คุณจะต้องยอมทำในเรื่องที่ “ไม่ชอบ” ให้ได้

เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ

เรียนรู้การทำแบรนด์จากประสบการณ์จริง

บทเรียนจากประสบการณ์จริง 

ของผู้บริหารแบรนด์ศรีจันทร์ 

วิธีคิดและการพลิกฟื้นให้แบรนด์กลับมาติดตลาด 

ทั้งแบบทดสอบที่ดี และประสบการณ์ที่อยากเตือน 

เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ

เรียนรู้วิธีการใช้ Soft-Skill 

อย่าง “GRIT” ในการทำธุรกิจ

การทำให้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 

และ เป็นอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค 

ไม่ใช่ว่าจะสร้างได้ในวันเดียว 

ต้องใช้ทั้งความมานะบากบั่นและใช้ระยะเวลานาน 

“GRIT” เป็นหนึ่งใน Key Success 

ที่ทำให้การสร้างแบรนด์ประสบความสำเร็จ

6 สิ่งที่จะได้รับ

เมื่อเรียนคอร์ส Winning Your Brand with Grit

Mindset ตั้งต้นที่ดีในการทำธุรกิจ

ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์

ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

วิธีคิดและกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์

ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้

ได้วิธีการออกแบบและวางแผนกลยุทธ์

การสื่อสารแบรนด์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง

วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

ทำให้ทีมงานมีเป้าหมาย ความเชื่อในทิศทางเดียวกับ Brand ได้

ได้ Canvas Template ในการทำ Branding 

ทำให้คุณเข้าใจแบรนด์ของคุณมากขึ้น

และทำให้คุณหาเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณได้

ได้บทเรียนจาก Case Study ที่หลากหลาย

รวมถึงประสบการณ์จากผู้สอน ที่นำไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ

6 สิ่งที่จะได้รับ

เมื่อเรียนคอร์ส Winning Your Brand with Grit

Mindset ตั้งต้นที่ดีในการทำธุรกิจ

ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์

ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

วิธีคิดและกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์

ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้

ได้วิธีการออกแบบและวางแผนกลยุทธ์

การสื่อสารแบรนด์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง

วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

ทำให้ทีมงานมีเป้าหมายความเชื่อในทิศทางเดียวกับ Brand ได้

ได้ Canvas Template ในการทำ Branding 

ทำให้คุณเข้าใจแบรนด์ของคุณมากขึ้น

และทำให้คุณหาเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณได้

ได้บทเรียนจาก Case Study ที่หลากหลาย

รวมถึงประสบการณ์จากผู้สอน ที่นำไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร?

เพื่อให้แบรนด์ของตัวเองสามารถแข่งขันกับคนที่เริ่มต้นมาก่อนเป็นระยะเวลานานในตลาดได้

เพื่อนำกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจากภายใน ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับแบรนด์

เรียนรู้ Mindset ที่ดีในการทำธุรกิจและนำไปออกแบบกลยุทธ์หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง

ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่นและสู้กับคู่แข่งเจ้าอื่นๆ ในตลาดได้

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างในคอร์สนี้

วิธีการเรียนที่แตกต่าง

จากคอร์สออนไลน์ทั่วไป

1. จัดเวลาเรียนรู้ได้ง่ายๆผ่าน

Session Based Learning

ไม่ว่าจะเรียนวันเดียวจบ หรือแบ่งเวลาจนครบ ตามวันก็สามารถเรียนได้เหมือนเรียนรู้ในห้องเรียนไปพร้อมกัน

2. ลงมือทำจริง พร้อมคำแนะนำด้วย

Class Project & Review

เรียนรู้ขั้นสูงสุด ด้วยการลงมือทำจริง
พร้อมคำแนะนำจาก Teacher Assistants

3. ระบบ Community

สื่อสารกันได้ระหว่างผู้เรียน

ทำความรู้จักผู้เรียนในคลาสเดียวกันได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนใหม่ผ่านระบบ Community !

วิธีการเรียนที่แตกต่าง

จากคอร์สออนไลน์ทั่วไป

1. จัดเวลาเรียนรู้ได้ง่ายๆผ่าน

Session Based Learning

ไม่ว่าจะเรียนวันเดียวจบ หรือแบ่งเวลาจนครบตามวัน

ก็สามารถเรียนได้เหมือนเรียนรู้ในห้องเรียนไปพร้อมกัน

2. ลงมือทำจริง พร้อมคำแนะนำด้วย

Class Project & Review

เรียนรู้ขั้นสูงสุด ด้วยการลงมือทำจริง
พร้อมคำแนะนำจาก Teacher Assistants

3. ระบบ Community

สื่อสารกันได้ระหว่างผู้เรียน

ทำความรู้จักผู้เรียนในคลาสเดียวกันได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนใหม่ผ่านระบบ Community !

คุณรวิศ

รวิศ หาญอุตสาหะ

CEO ศรีจันทร์

& Mission To The Moon

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
 • ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการอิสระ บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (แรบบิทส์ เทลล์)

คุณรวิศ

รวิศ หาญอุตสาหะ

CEO ศรีจันทร์

& Mission To The Moon

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
 • ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการอิสระ บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (แรบบิทส์ เทลล์)

🔥 Bonus พิเศษ ! แถมฟรี 3 คอร์สทันที

เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจได้จริง !

เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 23 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น !!

พร้อมแลกซื้อคอร์สต่อไปนี้เพิ่มได้ในราคาสุดคุ้ม!

เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 23 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น !!

แลกซื้อคอร์ส

คอร์สเรียนเสริมทักษะการทำงาน
Productive Workplace Series พัฒนาการสื่อสารและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

รับเพิ่มทันทีอีก 2 คอร์ส ฟรี!

คอร์สเรียนพัฒนา Mindset ในการทำงาน “Reskill และ Upskill อย่างมืออาชีพ ด้วย Grit

และคอร์สเรียนเสริมทักษะการบริหารองค์กร “บริหารคนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดี”

พร้อมแลกซื้อคอร์สต่อไปนี้เพิ่มได้

ในราคาสุดคุ้ม!

เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 23 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น !!

แลกซื้อคอร์ส

คอร์สเรียนเสริมทักษะการทำงาน

Productive Workplace Series

พัฒนาการสื่อสารและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

รับเพิ่มทันทีอีก 2 คอร์ส ฟรี!

คอร์สเรียนพัฒนา Mindset ในการทำงาน

“Reskill และ Upskill อย่างมืออาชีพ ด้วย Grit

และคอร์สเรียนเสริมทักษะการบริหารองค์กร

“บริหารคนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดี”

พร้อมแลกซื้อคอร์สต่อไปนี้เพิ่มได้ในราคาสุดคุ้ม!

เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 23 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น !!

แลกซื้อคอร์ส

รับเพิ่มทันทีอีก 2 คอร์ส ฟรี!

คอร์สเรียนเสริมทักษะการทำงาน

Productive Workplace Series

พัฒนาการสื่อสารและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

คอร์สเรียนพัฒนา Mindset ในการทำงาน

“Reskill และ Upskill อย่างมืออาชีพ ด้วย Grit

และ

คอร์สเรียนเสริมทักษะการบริหารองค์กร

“บริหารคนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดี”

คุณจะได้ทั้งหมด 5 คอร์สเรียน ในราคาเพียง

599 บาทเท่านั้น

จากราคาปกติ 12,450 บาท

Course Review

รีวิวจากผู้เรียนคอร์สนี้

คุณนที บุญส่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย / ธุรกิจส่วนตัว

ราคาพิเศษ!

การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
จะช่วยเปิดโอกาสในการทำธุรกิจ

เรียนรู้วิธีการใช้ GRIT ในการทำธุรกิจ
ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความพยายามของคุณ

4,500.-

1,990.-

 • 5 บทเรียน (2 ชั่วโมง 20 นาที)
 • วิธีคิดและกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
 • ออกแบบและวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง
 • มีตัวอย่าง Case studies มากมายให้ศึกษา
 • กลับมาทบทวนเทคนิค ความรู้ได้ไม่จำกัด!
 • เรียนจบ ส่งงานครบ ได้รับใบประกาศนียบัตร

ซื้อคอร์สตอนนี้

รับฟรี !

E-book สรุปเนื้อหาในคอร์ส แนวคิด และกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ ความยาว 29 หน้า มูลค่า 2,500 บาท

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม

สมัครเพื่อรับโปรโมชั่น

เฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้น!

โดยการสั่งซื้อจะถือว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงการใช้บริการ ,นโยบายความเป็นส่วนตัวและ นโยบายการคืนเงิน เรียบร้อยแล้ว

ซื้อคอร์สตอนนี้

รับฟรี !

E-book สรุปเนื้อหาในคอร์ส แนวคิด และกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ ความยาว 29 หน้า มูลค่า 2,500 บาท

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม

ราคาพิเศษ!

การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
จะช่วยเปิดโอกาสในการทำธุรกิจ

เรียนรู้วิธีการใช้ GRIT ในการทำธุรกิจ
ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความพยายามของคุณ

4,500.-

1,990.-

 • 5 บทเรียน (2 ชั่วโมง 20 นาที)
 • วิธีคิดและกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
 • ออกแบบและวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง
 • มีตัวอย่าง Case studies มากมายให้ศึกษา
 • กลับมาทบทวนเทคนิค ความรู้ได้ไม่จำกัด!
 • เรียนจบ ส่งงานครบ ได้รับใบประกาศนียบัตร

สมัครเพื่อรับโปรโมชั่น

เฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้น!

โดยการสั่งซื้อจะถือว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงการใช้บริการ ,นโยบายความเป็นส่วนตัวและ นโยบายการคืนเงิน เรียบร้อยแล้ว

ราคาพิเศษ!

การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
จะช่วยเปิดโอกาสในการทำธุรกิจ

เรียนรู้วิธีการใช้ GRIT ในการทำธุรกิจ
ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความพยายามของคุณ

4,500.-

1,990.-

 • 5 บทเรียน (2 ชั่วโมง 20 นาที)
 • วิธีคิดและกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
 • ออกแบบและวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง
 • มีตัวอย่าง Case studies มากมายให้ศึกษา
 • กลับมาทบทวนเทคนิค ความรู้ได้ไม่จำกัด!
 • เรียนจบ ส่งงานครบ ได้รับใบประกาศนียบัตร

ซื้อคอร์สตอนนี้

รับฟรี !

E-book สรุปเนื้อหาในคอร์ส แนวคิด และกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ ความยาว 29 หน้า มูลค่า 2,500 บาท

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม

สมัครเพื่อรับโปรโมชั่น

เฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้น!

โดยการสั่งซื้อจะถือว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงการใช้บริการ ,นโยบายความเป็นส่วนตัวและ นโยบายการคืนเงิน เรียบร้อยแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

The Vision คือคอร์สเรียนจาก FutureSkill ที่ออกแบบมาเพื่อคนทำธุรกิจโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นคนทำธุรกิจ ผู้บริหาร หรือแม้แต่คนที่มีฝันอยากทำธุรกิจ โดยเน้นให้คุณได้เรียนรู้จากคนทำธุรกิจตัวจริงจากหลากวงการ

The Vision ไม่ใช่คลาสเรียนสดนะคะ คลาสนี้เรียนผ่านการดูวิดีโอออนไลน์เหมือนกับคลาสออนไลน์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของ FutureSkill

ซื้อผ่านทางเพจ TheVision by FutureSkill ได้เลยค่ะ เมื่อซื้อสำเร็จ คุณจะได้รับ code เพื่อนำไปกรอกบนเว็บไซต์ FutureSkill เพื่อเข้าเรียน

ระบบ Community เป็นระบบของทาง FutureSkill ที่จะช่วยให้คุณได้ส่ง Project จากภายในคอร์สให้เพื่อนๆ เห็นและร่วมคอมเมนต์ได้ และหากว่าคุณต้องการสอบถามคำถามเพิ่มเติมก็สามารถทำผ่านทาง Community นี้ได้เช่นกันค่ะ

ความยาวขอคอร์สจะอยู่ที่ประมาณ 4 ชั่วโมงต่อคอร์สค่ะ โดยเราพยายามคัดเลือกเนื้อหาที่สำคัญและสรุปออกมาให้กระชับ เพื่อให้คุณใช้เวลาของคุณได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

The Vision เรียนผ่านเว็บไซต์ FutureSkill เหมือนปกติ สามารถใช้ email และ password เดียวกันกับ FutureSkill ได้เลยค่ะ

คอร์สของ The Vision จะไม่รวมอยู่ในแพคเกจรายปีของ FutureSkill นะคะ

กรณีมีคำถามหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 

Facebook : The Vision by FutureSkill

LINE : @futureskill

แพลทฟอร์มการเรียนรู้ทักษะธุรกิจ เทคโนโลยี และครีเอทีฟได้อย่างไม่จำกัด
ทุกที่ทุกเวลา ในราคาที่คุ้มค่าและมีคุณภาพที่สุด

ติดต่อ: 126/5 อาคาร ไทย ศรี ชั้น 2, ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล: [email protected]

Contact Us

ติดต่อเรา

© 2024 Like Me Co, Ltd. All Right Reserved