WINNING

YOUR BRAND

WITH GRIT

เอาชนะอุปสรรค
ในการสร้างแบรนด์
แบบ “กัดไม่ปล่อย”

Instructor

รวิศ หาญอุตสาหะ

CEO ศรีจันทร์ & Mission To The Moon

โปรโมชั่นพิเศษ

รับฟรีอีก 3 คอร์สทันที!

การสร้าง Super Storytelling เพื่อสร้างคอนเทนต์หลักล้าน (01AISC1)

เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคนด้วย Growth Mindset (10GS)

เสริมสร้างพลังในที่ทำงาน ด้วยงาน HR (01HRM3)

เพื่อให้เจ้าของกิจการทุกคนนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง !

เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 23 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น !!

รูปแบบการเรียน

คอร์สเรียนออนไลน์

5 บทเรียน
2 ชั่วโมง 20 นาที

สิ่งที่จะได้รับ

3 Canvas Templates

ที่ทำให้คุณเข้าใจแบรนด์ของคุณมากขึ้นและนำไปใช้เพื่อสร้างให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ต่างจากจากแบรนด์อื่น

เรียนจบ ส่งโปรเจคครบ

ได้รับใบ Certificate

รูปแบบการเรียน

คอร์สเรียนออนไลน์

5 บทเรียน
2 ชั่วโมง 20 นาที

สิ่งที่จะได้รับ

3 Canvas Templates

ที่ทำให้คุณเข้าใจแบรนด์ของคุณมากขึ้นและนำไปใช้เพื่อสร้างให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ต่างจากจากแบรนด์อื่น

เรียนจบ ส่งโปรเจคครบ

ได้รับใบ Certificate

กว่าแบรนด์จะประสบความสำเร็จ

ก็ต้องผ่านความยากลำบากมาก่อน !

การสร้างแบรนด์ คือ สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้

แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่มีสูตรสำเร็จในการทำสิ่งนี้ มีแต่ต้อง “เพียรพยายาม” เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา

มารู้จักการใช้ GRIT ให้ถูกที่ ถูกเวลา เพื่อผลลัพธ์ของธุรกิจของคุณ

ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกับ “รวิศ หาญอุตสาหะ”

ชายผู้พลิกฟื้นแบรนด์ศรีจันทร์ให้กลับมาอยู่ในใจของคนไทยได้อีกครั้งและปั้นแบรนด์สู่ระดับโลก

แนะนำคอร์สเรียน

Course Introduction

เริ่มต้นสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจของคุณ

ตั้งต้น Mindset ที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรียนรู้ Mindset ที่ดีก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่พบเจอได้ เพราะการทำธุรกิจให้สำเร็จ คุณจะต้องยอมทำในเรื่องที่ “ไม่ชอบ” ให้ได้

เรียนรู้การทำแบรนด์จากประสบการณ์จริง

บทเรียนจากประสบการณ์จริง ของผู้บริหารแบรนด์ศรีจันทร์ วิธีคิดและการพลิกฟื้นให้แบรนด์กลับมาติดตลา ทั้งแบบทดสอบที่ดี และประสบการณ์ที่อยากเตือน เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ

เรียนรู้วิธีการใช้ Soft-Skill อย่าง "GRIT" ในการทำธุรกิจ

การทำให้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และ เป็นอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ไม่ใช่ว่าจะสร้างได้ในวันเดียว ต้องใช้ทั้งความมานะบากบั่นและใช้ระยะเวลานาน "GRIT" เป็นหนึ่งใน Key Success ที่ทำให้การสร้างแบรนด์ประสบความสำเร็จ

6 สิ่งที่จะได้รับ

เมื่อเรียนคอร์ส Winning Your Brand with Grit

Mindset ตั้งต้นที่ดีในการทำธุรกิจ

ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

วิธีคิดและกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์

ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้

ได้วิธีการออกแบบและวางแผนกลยุทธ์

การสื่อสารแบรนด์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง

วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

ทำให้ทีมงานมีเป้าหมาย ความเชื่อในทิศทางเดียวกับ Brand ได้

ได้ Canvas Template ในการทำ Branding 

ทำให้คุณเข้าใจแบรนด์ของคุณมากขึ้นและทำให้คุณหาเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณได้

ได้บทเรียนจาก Case Study ที่หลากหลาย

รวมถึงประสบการณ์จากผู้สอน ที่นำไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ

6 สิ่งที่จะได้รับ

เมื่อเรียนคอร์ส Winning Your Brand with Grit

Mindset ตั้งต้นที่ดีในการทำธุรกิจ

ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

วิธีคิดและกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์

ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้

ได้วิธีการออกแบบและวางแผนกลยุทธ์

การสื่อสารแบรนด์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง

วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

ทำให้ทีมงานมีเป้าหมาย ความเชื่อในทิศทางเดียวกับ Brand ได้

ได้ Canvas Template ในการทำ Branding 

ทำให้คุณเข้าใจแบรนด์ของคุณมากขึ้นและทำให้คุณหาเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณได้

ได้บทเรียนจาก Case Study ที่หลากหลาย

รวมถึงประสบการณ์จากผู้สอน ที่นำไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร?

เพื่อให้แบรนด์ของตัวเองสามารถแข่งขันกับคนที่เริ่มต้นมาก่อนเป็นระยะเวลานานในตลาดได้

เพื่อนำกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจากภายใน ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับแบรนด์

เรียนรู้ Mindset ที่ดีในการทำธุรกิจและนำไปออกแบบกลยุทธ์หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง

ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่นและสู้กับคู่แข่งเจ้าอื่นๆ ในตลาดได้

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างในคอร์สนี้

วิธีการเรียนที่แตกต่าง

จากคอร์สออนไลน์ทั่วไป

1. จัดเวลาเรียนรู้ได้ง่ายๆผ่าน

Session Based Learning

ไม่ว่าจะเรียนวันเดียวจบ หรือแบ่งเวลาจนครบ ตามวันก็สามารถเรียนได้เหมือนเรียนรู้ในห้องเรียนไปพร้อมกัน

2. ลงมือทำจริง พร้อมคำแนะนำด้วย

Class Project & Review

เรียนรู้ขั้นสูงสุด ด้วยการลงมือทำจริง
พร้อมคำแนะนำจาก Teacher Assistants

3. ระบบ Community

สื่อสารกันได้ระหว่างผู้เรียน

ทำความรู้จักผู้เรียนในคลาสเดียวกันได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนใหม่ผ่านระบบ Community !

คุณรวิศ

รวิศ หาญอุตสาหะ

CEO ศรีจันทร์

& Mission To The Moon

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
 • ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการอิสระ บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (แรบบิทส์ เทลล์)

คุณรวิศ

รวิศ หาญอุตสาหะ

CEO ศรีจันทร์

& Mission To The Moon

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
 • ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการอิสระ บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (แรบบิทส์ เทลล์)

🔥 Bonus พิเศษ ! แถมฟรี 3 คอร์สทันที

เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจได้จริง !

เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 23 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น !!

พร้อมแลกซื้อคอร์สต่อไปนี้เพิ่มได้ในราคาสุดคุ้ม!

เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 23 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น !!

แลกซื้อคอร์ส

คอร์สเรียนเสริมทักษะการทำงาน
Productive Workplace Series พัฒนาการสื่อสารและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

รับเพิ่มทันทีอีก 2 คอร์ส ฟรี!

คอร์สเรียนพัฒนา Mindset ในการทำงาน “Reskill และ Upskill อย่างมืออาชีพ ด้วย Grit

และคอร์สเรียนเสริมทักษะการบริหารองค์กร “บริหารคนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดี”

พร้อมแลกซื้อคอร์สต่อไปนี้เพิ่มได้ในราคาสุดคุ้ม!

เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 23 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น !!

แลกซื้อคอร์ส

รับเพิ่มทันทีอีก 2 คอร์ส ฟรี!

คอร์สเรียนเสริมทักษะการทำงาน
Productive Workplace Series พัฒนาการสื่อสารและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

คอร์สเรียนพัฒนา Mindset ในการทำงาน “Reskill และ Upskill อย่างมืออาชีพ ด้วย Gritและคอร์สเรียนเสริมทักษะการบริหารองค์กร “บริหารคนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดี”

คุณจะได้ทั้งหมด 5 คอร์สเรียน ในราคาเพียง

599 บาทเท่านั้น

จากราคาปกติ 12,450 บาท

Course Review

รีวิวจากผู้เรียนคอร์สนี้

คุณนที บุญส่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย / ธุรกิจส่วนตัว

ราคาพิเศษ!

การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
จะช่วยเปิดโอกาสในการทำธุรกิจ

เรียนรู้วิธีการใช้ GRIT ในการทำธุรกิจ
ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความพยายามของคุณ

4,500.-

1,990.-

 • 5 บทเรียน (2 ชั่วโมง 20 นาที)
 • วิธีคิดและกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
 • ออกแบบและวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง
 • มีตัวอย่าง Case studies มากมายให้ศึกษา
 • กลับมาทบทวนเทคนิค ความรู้ได้ไม่จำกัด!
 • เรียนจบ ส่งงานครบ ได้รับใบประกาศนียบัตร

ซื้อคอร์สตอนนี้

รับฟรี

E-book สรุปเนื้อหาในคอร์ส แนวคิด และกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ ความยาว 29 หน้า มูลค่า 2,500 บาท

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม

สมัครเพื่อรับโปรโมชั่น

เฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้น!

โดยการสั่งซื้อจะถือว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงการใช้บริการ ,นโยบายความเป็นส่วนตัวและ นโยบายการคืนเงิน เรียบร้อยแล้ว

ซื้อคอร์สตอนนี้

รับฟรี !

E-book สรุปเนื้อหาในคอร์ส แนวคิด และกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ ความยาว 29 หน้า มูลค่า 2,500 บาท

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม

ราคาพิเศษ!

การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
จะช่วยเปิดโอกาสในการทำธุรกิจ

เรียนรู้วิธีการใช้ GRIT ในการทำธุรกิจ
ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความพยายามของคุณ

4,500.-

1,990.-

 • 5 บทเรียน (2 ชั่วโมง 20 นาที)
 • วิธีคิดและกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
 • ออกแบบและวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง
 • มีตัวอย่าง Case studies มากมายให้ศึกษา
 • กลับมาทบทวนเทคนิค ความรู้ได้ไม่จำกัด!
 • เรียนจบ ส่งงานครบ ได้รับใบประกาศนียบัตร

สมัครเพื่อรับโปรโมชั่น

เฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้น!

โดยการสั่งซื้อจะถือว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงการใช้บริการ ,นโยบายความเป็นส่วนตัวและ นโยบายการคืนเงิน เรียบร้อยแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

The Vision คือคอร์สเรียนจาก FutureSkill ที่ออกแบบมาเพื่อคนทำธุรกิจโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นคนทำธุรกิจ ผู้บริหาร หรือแม้แต่คนที่มีฝันอยากทำธุรกิจ โดยเน้นให้คุณได้เรียนรู้จากคนทำธุรกิจตัวจริงจากหลากวงการ

The Vision ไม่ใช่คลาสเรียนสดนะคะ คลาสนี้เรียนผ่านการดูวิดีโอออนไลน์เหมือนกับคลาสออนไลน์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของ FutureSkill

ซื้อผ่านทางเพจ TheVision by FutureSkill ได้เลยค่ะ เมื่อซื้อสำเร็จ คุณจะได้รับ code เพื่อนำไปกรอกบนเว็บไซต์ FutureSkill เพื่อเข้าเรียน

ระบบ Community เป็นระบบของทาง FutureSkill ที่จะช่วยให้คุณได้ส่ง Project จากภายในคอร์สให้เพื่อนๆ เห็นและร่วมคอมเมนต์ได้ และหากว่าคุณต้องการสอบถามคำถามเพิ่มเติมก็สามารถทำผ่านทาง Community นี้ได้เช่นกันค่ะ

ความยาวขอคอร์สจะอยู่ที่ประมาณ 4 ชั่วโมงต่อคอร์สค่ะ โดยเราพยายามคัดเลือกเนื้อหาที่สำคัญและสรุปออกมาให้กระชับ เพื่อให้คุณใช้เวลาของคุณได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

The Vision เรียนผ่านเว็บไซต์ FutureSkill เหมือนปกติ สามารถใช้ email และ password เดียวกันกับ FutureSkill ได้เลยค่ะ

คอร์สของ The Vision จะไม่รวมอยู่ในแพคเกจรายปีของ FutureSkill นะคะ

กรณีมีคำถามหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 

Facebook : The Vision by FutureSkill

LINE : @futureskill

แพลทฟอร์มการเรียนรู้ทักษะธุรกิจ เทคโนโลยี และครีเอทีฟได้อย่างไม่จำกัด
ทุกที่ทุกเวลา ในราคาที่คุ้มค่าและมีคุณภาพที่สุด

ติดต่อ: 126/5 อาคาร ไทย ศรี ชั้น 2, ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล: [email protected]

Contact Us

ติดต่อเรา

© 2024 Like Me Co, Ltd. All Right Reserved