หลักสูตรออนไลน์ Success your Financial & Accounting Management

การเงินสำหรับธุรกิจ #ฉบับคนไม่เก่งเลข

อยากสร้างธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ต้องรู้จัก “เรื่องการเงิน”

ได้เรียนทุกคอร์สแบบไม่จำกัดเวลา เพียง 3,390.-
(จากราคาเต็มถึง 10,980.-)

ระยะเวลาเนื้อหาหลักสูตร 7.40 ชั่วโมง

4 EP 36 บทเรียน

สอนโดย ผู้บริหารระดับสูง

ยูนิคอร์นของไทย

อัดแน่น Workshop หลังเรียนให้ทุก EP.

มี Certificate รับรอง

คุณกำลังเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่รู้เรื่องการเงิน

แบบนี้อยู่ใช่ไหม ?

เปิดกรณีศึกษา 6 ธุรกิจ “เจ๊งตั้งแต่เริ่ม”

เพราะขาดความรู้เรื่องการเงิน

ธุรกิจร้านอาหาร

ร้านอาหารอาจมีรายได้ดี แต่ขาดการจัดการ กระแสเงินสดที่ดี เช่น การสั่งวัตถุดิบมากเกินไป การให้เครดิต ลูกค้ามากเกินไป หรือการไม่ติดตามหนี้สินทำให้ขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถ ชำระค่าใช้จ่ายได้

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกอาจประสบปัญหาสินค้าคงคลังล้น เกิน เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้ามากเกินไป หรือการคาดการณ์ยอดขายที่ไม่แม่นยำ ทำให้เงินทุนจมอยู่กับสินค้า และขาดสภาพคล่อง

ธุรกิจสตาร์ทอัพ

ธุรกิจสตาร์ทอัพบางแห่งอาจได้รับเงินทุนจำนวนมาก แต่ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เงินทุน และตัดสินใจขยายธุรกิจเร็วเกินไป โดย ไม่คำนึงถึงความสามารถในการทำกำไร และ ความเสี่ยงทางการเงิน

ธุรกิจแฟรนไชน์

ธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์บางรายอาจขาด ความรู้ในการวิเคราะห์งบการเงิน และประเมิน ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ทำให้ตัดสินใจลงทุนใน แฟรนไชส์ที่ไม่ทำกำไร

ธุรกิจขนาดเล็ก

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กบางรายอาจขาดความรู้ เรื่องภาษี และไม่จัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ทำให้เสียภาษีไม่ครบถ้วน หรือทำผิดกฎหมาย ภาษี นำไปสู่การเสียค่าปรับ ถูกดำเนินคดี

ธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัวบางแห่งอาจขาดการวางแผนการสืบทอดธุรกิจ และการจัดการทรัพย์สิน ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว และส่งผลต่อความต่อเนื่องของธุรกิจ

การสร้างธุรกิจด้วยกลยุทธที่ดี ก็อาจล้มลงง่าย ๆ เพียงเพราะเจ้าของธุรกิจไม่มีความรู้เรื่องการเงินมากพอ
แต่หากคุณมีความรู้ด้านงบการเงิน ก็เหมือนคุณสามารถดูดวงธุรกิจได้เพราะ..

“งบการเงินบอกเล่าเรื่องราว แต่คุณต้องรู้วิธีอ่านมัน”

– Warren Buffett –

เปรียบเทียบชัด ๆ
เหตุผลที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้เรื่องการเงิน

ธุรกิจที่มีความรู้ด้านการเงิน

VS

ธุรกิจที่ขาดความรู้ด้านการเงิน

มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษากระแสเงินสดให้เป็นบวก

การจัดการกระแสเงินสด

ปกปิดหนี้สิน สร้างรายได้เทียม นำไปสู่การล้มละลาย

วางแผนการลงทุนระยะยาว ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

การวางแผนการเงิน

เผาเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ขยายธุรกิจเร็วเกินไป ไม่สามารถทำกำไร นำไปสู่การล้มละลาย

เน้นการวิเคราะห์งบการเงิน ลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานทางการเงินแข็งแกร่ง

การวิเคราะห์งบการเงิน

ประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง นำไปสู่การล้มละลาย

ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น IPO นำเงินทุนไปพัฒนาธุรกิจ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

การจัดหาเงินทุน

ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ขาดเงินทุนในการพัฒนา นำไปสู่การล้มละลาย

มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด กระจายความเสี่ยง และเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตการณ์ทางการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป ใช้ leverage สูง นำไปสู่การล้มละลาย

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ตกแต่งบัญชี ปกปิดค่าใช้จ่าย นำไปสู่การล้มละลาย

ทีมผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ และทักษะทางการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการที่ด

ความรู้และทักษะ

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะทางการเงิน และการบัญชี

ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลกำไร และมีชื่อเสียงที่ดี

ผลลัพท์

ธุรกิจประสบปัญหาทางการเงิน สูญเสียความน่าเชื่อถือ และอาจนำไปสู่การล้มละลาย

หมายเหตุ: ตัวอย่างบริษัทในตารางเป็นเพียงตัวอย่าง และอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว นอกเหนือจากความรู้ด้านการเงิน

เปรียบเทียบชัด ๆ
เหตุผลที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้เรื่องการเงิน

หมายเหตุ: ตัวอย่างบริษัทในตารางเป็นเพียงตัวอย่าง และอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว นอกเหนือจากความรู้ด้านการเงิน

COURSE OVERVIEW

ธุรกิจของคุณกำลังเดินบนเส้นด้าย โดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือเปล่า? ความโหดร้ายของเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน หากคุณกำลังจะลงทุน หรือคุณคือเจ้าของธุรกิจ การขาดความรู้ทางการเงิน ภาษี และการบัญชี เปรียบเสมือนการเดินหลงทางในความมืด นำไปสู่หายนะ ทางการเงิน ปัญหาหนี้สิน การลงทุนที่ผิดพลาด หรือแม้กระทั่งการล้มละลาย

อย่าปล่อยให้ความไม่รู้มาทำลายความฝันและอนาคตของคุณ มาเรียนรู้วิธีบริหารจัดการเงินทุน วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างเกราะป้องกันทางการเงิน และนำพาธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผ่านเนื้อหาคอร์สเรียนทั้งหมดในคอร์สที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อโลกการเงินไปตลอดกาล

บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ

ระยะเวลาเรียนทั้งหมด
1 ชม: 53 นาที
1 EP. 8 บทเรียน
1 เอกสารประกอบการเรียน
คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ

Financial Management Hacks สร้างระบบบริหารเงินยุคใหม่

ระยะเวลาเรียนทั้งหมด
3 ชม: 28 นาที
1 EP. 8 บทเรียน
1 เอกสารประกอบการเรียน
คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ

Accounting in the Digital Era จัดการและวิเคราะห์งบการเงินด้วย Excel

ระยะเวลาเรียนทั้งหมด
2 ชม: 10 นาที
3 EP. 20 บทเรียน
1 เอกสารประกอบการเรียน
คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ

บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ

Instructor

ชลิตตา วนิชพิสิฐพันธ์

Marketing Manager บริษัท FlowAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA Thailand) เจ้าของเพจ “Chalitta Accounting” มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีแก่ผู้ประกอบการ SMEs หลากหลายธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
Senior Consultant

 • FLOWACCOUNT CO., LTD BANGKOK, THAILAND : Marketing Manager
 • DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS CO., BANGKOK, THAILAND

Senior In-Charge Associate Auditor

 • PRICEWATERHOUSECOOPERS ABAS LTD., BANGKOK, THAILAND

Financial Management Hacks สร้างระบบบริหารเงินยุคใหม่

Instructor

พรรณี เหล่าสำโรง

Chief Financial Officer (CFO) ของบริษัท Bitkub Online

มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในด้านบัญชี และ การเงิน ในบริษัท startup ชั้นนำของไทย และ South East Asia มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการเงินทุน การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจโมเดลใหม่ การจัดการและการวางแผนภาษี รวมถึงการคิดค้น Automation process ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนขององค์กร 

 • Master of Business Administration, University of Sunderland, England
 • ปริญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร (พณิชยการพระนคร)

Accounting in the Digital Era จัดการและวิเคราะห์งบการเงินด้วย Excel

Instructor

ชนาธิป เพียงโงก

ทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีในบริษัท BIG4 และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระมากกว่า 7 ปีทำงานด้านที่ปรึกษาระบบ ERP ด้านบัญชีและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้ดีขึ้น และข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

 • 2015 – 2018 Senior Associate Auditor, Pricewaterhouse Coopers Co.,Ltd.
 • 2020 – 2022 Senior Application Consultant, Quick ERP Co., Ltd.
 • 2022 – 2023 Assitant Project Manager, Quick ERP Co., Ltd.
 • Business Owner, The Nextgens Enterprise Co., Ltd. (Since 2023)
 • Certified Public Accountant, Self Employed (Since 2019)

“เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่มันส่งผลต่อทุกอย่าง”

– Jean Chatzky –

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก คอร์สนี้

พิเศษ ลงทะเบียนเข้าเรียนตอนนี้
แถมฟรี !! ให้อีก 1 คอร์ส แบบสุดคุ้ม

สอนสร้างธุรกิจด้วยเทคนิคฉบับเริ่มต้นแบบต้นทุนน้อย ไปจนถึงการขยายธุรกิจให้โต
พร้อมเปิดกล้องส่องอนาคตการเงินของธุรกิจตัวเองด้วย..

Strategic Financial Planning Template

ตัวช่วยวิเคราะห์กำไร-ขาดทุนด้วย Excel สำเร็จรูป สามารถปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ
และ Template อื่น ๆ สำหรับการวางแผนธุรกิจที่มีสอนอยู่ในคอร์สนี้

พิเศษ ลงทะเบียนเข้าเรียนตอนนี้
แถมฟรี !! ให้อีก
1 คอร์ส แบบสุดคุ้ม

สอนสร้างธุรกิจด้วยเทคนิคฉบับเริ่มต้นแบบต้นทุนน้อย ไปจนถึงการขยายธุรกิจให้โต
พร้อมเปิดกล้องส่องอนาคตการเงินของธุรกิจตัวเองด้วย..

Strategic Financial Planning Template

ตัวช่วยวิเคราะห์กำไร-ขาดทุนด้วย Excel สำเร็จรูป สามารถปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ และ Template อื่น ๆ สำหรับการวางแผนธุรกิจที่มีสอนอยู่ในคอร์สนี้

ช่องทางการชำระเงิน

สามารถแบ่งชำระได้

0% นาน 4 เดือน

ธนาคารที่เข้าโปรโมชั่น

และรับสิทธิแลกซื้อ ราคา 599 ตอนนี้

วิเคราะห์ตัวเลขของธุรกิจคมขึ้น ลดการทำงานซ้ำๆ ใน Excel
ด้วยเทคนิค “Macro&VBA”

ในราคาพิเศษแค่ 599 บาท เท่านั้น
(จากปกติ 3,500.-)

***ก่อนกดลงทะเบียน ถ้าต้องการรับคอร์สเพิ่มสามารถ ติ๊ก กล่องด้านล่างแล้วสามารถกดลงทะเบียนได้เลยครับ***

และรับสิทธิแลกซื้อ ราคา 599 ตอนนี้

วิเคราะห์ตัวเลขของธุรกิจคมขึ้น ลดการทำงานซ้ำๆ ใน Excel ด้วยเทคนิค “Macro&VBA”

ในราคาพิเศษแค่ 599 บาท เท่านั้น
(จากปกติ 3,500.-)

***ก่อนกดลงทะเบียน ถ้าต้องการรับคอร์สเพิ่มสามารถ ติ๊ก กล่องด้านล่างแล้วสามารถกดลงทะเบียนได้เลยครับ***

“อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ
ไม่รู้เรื่องการเงิน ไม่ได้”

หลักสูตรออนไลน์
Success your Financial & Accounting Management

การเงินสำหรับธุรกิจ #ฉบับคนไม่เก่งเลข

จากราคาเต็มถึง 10,980.-
เหลือเพียง

3,390.-

 • คอร์สออนไลน์เรียนได้ 24 ชม.
 • ไม่จำกัดระยะเวลาเรียน
 • เรียนรู้กระบวนการทำงานของบริษัทระดับโลก
 • มี mini workshop ลงลึกเพิ่มความเข้าใจเหมือนจับมือทำ
 • ใบ Certificate จาก Growth Academy และ FutureSkill
 • เสริมโปรไฟล์ในการทำงาน
 • เข้าเรียนได้สะดวก ผ่านระบบการเรียนที่ดีที่สุด
 • เรียนซ้ำ ทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • Teacher Assistance ตอบทุกข้อสงสัยในการเรียน

ลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้
พร้อมรับสิทธิพิเศษ

Template Form Landing SGC – linkpay has orderbump

โดยการสั่งซื้อจะถือว่าคุณยอมรับใน ข้อตกลงการใช้บริการ ,นโยบายความเป็นส่วนตัวและ นโยบายการคืนเงิน เรียบร้อยแล้ว

ความร่วมมือของ Bitkub Academy, FlowAccount และ FutureSkill

Fintech สตาร์ทอัปยูนิคอร์นที่มีการเติบโตของรายได้ 1000% ทุกปี

Tech Startup ผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ มีลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานจริงมากกว่า 120,000 บริษัททั่วประเทศ

Edtech สตาร์ทอัปแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการ Upskill – ReSkill มีผู้เรียนแล้วมากกว่า 150,000 คน

แพลทฟอร์มการเรียนรู้ทักษะธุรกิจ เทคโนโลยี และครีเอทีฟได้อย่างไม่จำกัด
ทุกที่ทุกเวลา ในราคาที่คุ้มค่าและมีคุณภาพที่สุด

ติดต่อ: 126/5 อาคาร ไทย ศรี ชั้น 2, ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล: [email protected]

© 2019 Like me Co., Ltd. All Right Reserved