ในปัจจุบันนี้ทักษะ Soft Skills เป็นทักษะนึงที่สำคัญรองลงมาจาก Hard Skills เลย เพราะเป็นเหมือนตัวช่วยส่งเสริมทักษะที่มีผลกระทบเชิงบวกต่องาน หรือสิ่งที่เราทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ ซึ่ง Soft Skills เนี่ยเป็นทักษะเฉพาะทางด้านบุคคล และทางด้านอารมณ์ จะมีผลต่อการเข้าสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเป็นส่วนใหญ่ หลายๆคนอาจจะรู้จัก หรือเคยได้ยินมาบ้าง แต่อาจจะไม่รู้ว่าทักษะไหนที่ค่อนข้างจำเป็นในยุคนี้ไม่ว่าจะใช้ในเรื่องเรียน หรือทำงาน โดย Soft Skills พื้นฐานสำคัญๆ มีด้วยกันดังนี้ค่ะ

1. Communication ทักษะในการสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
2. Critical Thinking and Creativity ทักษะในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์
3. Emotional Intelligence ทักษะทางด้านอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ และความสามารถในการจัดการอารมณ์
4. Adaptability ทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5. Management ทักษะในการจัดการ บริหารเวลา และความสามารถในการตัดสินใจ

          5 Soft Skills นี้ค่อนข้างเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆ ซึ่งต่อให้เราเป็นคนนึงที่มีทักษะ Hard Skills ที่เก่งกาจแค่ไหน แต่ถ้าขาด Soft Skills ข้างต้นเรียกได้ว่าทุกอย่างอาจจะสูญเปล่าเลยทีเดียว เช่น เป็นเซลล์แต่พูดคุยไม่เก่ง ทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แน่นอนว่าส่งผลต่อการทำงานโดยตรงอย่างแน่นอนค่ะ

          โดยทักษะ Soft Skills พวกนี้บางส่วนเราอาจมีติดตัวกันมาบ้างอยู่แล้วจากการสะสมประสบการณ์การอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่น แต่ในปัจจุบันสามารถฝึกฝน หรือเรียนรู้ได้จากคอร์ส Training soft skills ต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งต้องอาศัยการนำไปปฏิบัติ และใช้จริงด้วยนะคะถึงจะเห็นผลที่ดี FutureSkill ก็มีคอร์สเรียนสำหรับพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยเหมือนกันนะคะ