เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ 20+ คอร์ส…ที่พร้อมมอบความรู้และอัปสกิลการทำงานของคุณให้ไปสู่ความสำเร็จ…จะมีคอร์สอะไรบ้างมาดูกันเลย!

Accounting in the Digital Era

อัปเกรดสายอาชีพบัญชีของคุณให้ปังยิ่งขึ่นกับซีรี่ย์ของ Accounting in the Digital Era ที่มีทั้งหมด 3 คอร์ส ที่คุณสามารถเลือกเรียนได้ อันได้แก่

Course Highlight

 • ฟังก์ชันที่สำคัญและจำเป็นของ Excel สำหรับการทำงานบัญชี
 • ขั้นตอนและวิธีการในการสร้างรายงานทางบัญชีโดยใช้ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

Course Highlight

 • เทคนิคและวิธีการใช้ VBA ในจัดทำรายการทางบัญชีประเภทต่าง ๆ 
 • การสร้างระบบทำงานทางบัญชีอัตโนมัติด้วย Macro และ VBA

.

Course Highlight

 • การใช้ Excel สำหรับการทำ Financial Statements 
 • วิธีการสร้าง Integrated Financial Statements 
 • เทคนิคการจัดทำงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานทางบัญชีผ่าน Excel ที่ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และลดข้อผิดพลาด

.

บริหารชีวิต เพิ่ม Productivity ด้วย Notion

มามาแพลนและบริหารการทำงานและชีวิตด้วย Notion ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น พร้อมยกระดับการจัดการได้เป็นอย่างดี และมีทั้งหมด 2 คอร์ส ที่คุณสามารถเลือกเรียนได้ อันได้แก่

Course Highlight

 • ในยุคสมัยปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานในอนาคตต้องใช้ทักษะใหม่ ที่เพิ่มเติมจากความรู้ และทักษะเดิมที่พวกเราเคยมี กว่า 50% ของแรงงานจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ทั้งหมด และควรจะพัฒนาได้ภายใน 6 เดือน อีกทั้ง ผ่านไปอีก 5 ปีก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีก ดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องมีเทคนิค และแนวทางที่ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
 • ผู้สอนเป็น Learning Development Specialist ประสบการณ์ออกแบบหลักสูตรการอบรม พัฒนาบุคลากร มากว่า 10 ปี

.

Course Highlight

 • การประยุกต์ใช้ PARA Method มาช่วยจัดระเบียบชีวิตบน Notion
 • สร้างฐานข้อมูล Database สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ
 • สร้างระบบเตือนความจำ Reminder ตาม Area ในชีวิต เพื่อลดความกังวล ไม่ต้องกลัวลืมอีกต่อไป
 • ออกแบบและสร้าง Habit tracker ของตัวเอง
 • สร้าง Life Tracker บันทึกกิจกรรม และความทรงจำในชีวิต
 • ออกแบบ Daily Reflection Template บน Notion เพื่อใช้สะท้อนตัวเอง
 • สร้างระบบการทำงานซ้ำ ๆ ด้วย Repeat Template
 • สร้างระบบ Button Automation เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน 
 • สร้าง Dashboard Notion ที่รวบรวมสิ่งที่เราต้องใช้งานใน 1 วัน ผ่านการลงมือทำ Workshop จริงในบทเรียน
 • สอนโดยผู้สอนที่ผ่านการ Verified ได้รับ Notion Essentials Badge จาก Notion HQ

.

Course Highlight

 • ประยุกต์ใช้ระบบออมเงิน 6 ขวดโหล (6 Jars) วางแผนระบบการเงินของตัวเองบน Notion
 • ตัวอย่างและวิธีการสร้างตารางภาพรวมการเงินรายเดือน (Monthly Overview) ให้เข้าใจง่าย
 • สร้างฐานข้อมูลหมวดหมู่รายจ่ายของแต่ละเดือน (Expense Monthly Budget)
 • สร้างฐานข้อมูลหมวดหมู่รายรับของแต่ละเดือน (Income Monthly Budget) เหมาะกับผู้ที่มีรายได้หลากหลายช่องทาง
 • สร้างฐานข้อมูลหมวดหมู่รายรับและรายจ่าย เพื่อแสดงผลทุกปี (Advance)
 • เทคนิคการใช้งาน Notion เพิ่มเติม เช่น การ Copy link to block สำหรับสร้างทางลัด / สารบัญ หรือ ความแตกต่างระหว่างการ Link to page และ Mention page เป็นต้น
 • รู้จัก Notion 2 Charts เปลี่ยนตารางเป็นแผนภาพ/กราฟ
 • สร้าง Financial Dashboard ที่รวบรวมข้อมูลการเงินของตัวคุณเองทั้งหมด บน Notion ผ่านการลงมือทำ Workshop จริงในบทเรียน
 • สอนโดยผู้สอนที่ผ่านการ Verified ได้รับ Notion Essentials Badge จาก Notion HQ

.

ChatGPT สำหรับสายงาน Content Creative และ Marketing

มาทำความรู้จักและการใช้ ChatGPT ช่วยเขียน Content สร้างความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล และสรุปเนื้อหาข่าวสารในปัจจุบันให้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปค้นค้าเอง

Course Highlight

 • คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนรู้ลึกถึงเบื้องหลังที่มาของข้อมูลที่เจ้า ChatGPT นำมาตอบเรามากขึ้น ทำให้เราสามารถเขียน Prompt ที่สามารถดึงประสิทธิภาพของ ChatGPT ออกมาใช้งานได้มากขึ้นอีกระดับนึง ตอบโจทย์กับคนที่ต้องการให้ ChatGPT ช่วย Research, เขียน Content, คิด Campaign Marketing, ช่วยค้นหา Idea หรือ ดราฟงานรูปแบบใหม่ ๆ ให้เบื้องต้น เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

.

สร้างเกมทำฟาร์ม 2D แบบ Stardew Valley ด้วย Unity

มุมมองและแรงบันดาลใจจากการพัฒนาเกม Stardew Valley และอยากที่จะเริ่มต้นพัฒนาเกมของตนเอง ทำความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของโปรแกรม Unity สำหรับการสร้างเกม Farm Simulation 2 มิติ เบื้องต้น

Course Highlight

 • รวมหลักพื้นฐาน และเทคนิคในการสร้างเกม 2 มิติ
 • ถอดบทเรียนเกมฮิตอย่าง Stardew Valley

.

Course Highlight

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเกม (ทำฟาร์ม) 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Unity ได้  

 • สร้างตัวละครเบื้องต้น (Character)
 • ระบบ Game Manager & Singleton
 • สร้างไอเทมในเกม และระบบเก็มไอเทม (Items and Inventory)

.

Course Highlight

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเกม (ทำฟาร์ม) 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Unity ได้  

 • ระบบ Player Manager
 • การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ (Tools)
 • การสร้างพื้นดิน และแปลงสำหรับปลูกพืช (Plant Field)

.

Course Highlight

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเกม (ทำฟาร์ม) 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Unity ได้  

 • ระบบการเจริญเติบโด (Growth System)
 • การเซฟและโหลดเกม (Save and Load)

.

The Journey of QA and Software Tester

Course Highlight

เพิ่มเรียนรู้พื้นฐานการทดสอบระบบแบบ Manual Test และกระบวนการทำ Manual Test ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมไปถึงได้ฝึกปฏิบัติโดยการฝึกทดสอบการใช้งาน และการทดสอบ API

.

.

.

.

.

สร้างภาพด้วย Photoshop Generative AI

การใช้ Prompt พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในงานออกแบบได้ จำนวน 3 Project และสอดแทรกเทคนิคการใช้ Photoshop Generative AI ง่ายๆ ที่ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Course Highlight

 • เป็นคอร์สสอนการใช้โปรแกรม Photoshop Bata ตั้งแต่พื้นฐานการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม และหลักของการใช้ Prompt ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถ Generate สิ่งต่างๆ ด้วย AI ได้ง่ายๆ เพื่อทำให้สามารถนำไปใช้ในการสร้างงานออกแบบของตนเองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

.

เพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาโปรแกรม ด้วย AI Tools

เพิ่ม Idea ในการประยุกต์ใช้ AI tools เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโปรแกรม พร้อมแนะนำ AI tools ที่หลากหลาย และสาธิตวิธีการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานพัฒนาโปรแกรม

Course Highlight

 • แนะนำ AI tools ที่หลากหลาย และสาธิตวิธีการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานพัฒนาโปรแกรม

.

Advance Performance Marketing

Course Highlight

 • ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน หลายธุรกิจเริ่มใช้ Digital Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายกันมากขึ้น ทำให้การแข่งขันรุนแรง เกิดปัญหาค่าโฆษณาแพง แต่ผลลัพธ์ไม่คุ้มค่า แค่ยิง Ads โฆษณาให้เป็น ไม่เพียงพออีกต่อไป ถึงเวลาต้องรู้จักใช้ Performance Marketing เพื่อวางแผน วัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนโฆษณาอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 • ในคอร์สนี้ คุณจะได้ทั้งกลยุทธ์ แนวคิด เทคนิค และตัวอย่างของการแก้ปัญหา Digital Marketing ด้วยหลักการของ Performance Marketing แบบที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ แม้ไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือประสบการณ์ไม่มาก 
 • ผู้สอนเป็น Digital Marketing & Performance Marketing Consult และผู้บริหาร Digital Agency ประสบการณ์กว่า 10 ปี

.

.

.

.

สร้างผลงาน Webcomic ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถสร้างรายได้เสริม ด้วย iPad

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สำหรับ Creator ด้วยวิธีที่เหมาะกับตัวเอง พร้อมไอเดียการสร้างผลงาน Webcomic  และสามารถเขียนโครงเรื่องเว็บตูนได้ และต่อยอดไปเขียนโครงเรื่องสำหรับสื่อรูปแบบอื่นๆ ได้ ในระดับเบื้องต้น

Course Highlight

 • ผู้เรียนได้รับแรงบันดาลใจ รู้เคล็ดลับการสร้างผลงาน Webcomic ให้ประสบความสำเร็จ จากผู้เชี่ยวชาญ จนอยากที่จะพัฒนาตนเอง และสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการทำ Webcomic ได้ ด้วย iPad เครื่องเดียว

.

Course Highlight

 • ผู้เรียนสามารถออกแบบตัวละคร และทำให้ตัวละครของตนเองโดดเด่นได้ รวมถึงการสร้างฉาก และการจัดวางองค์ประกอบสำหรับฉากต่าง ๆ ได้ ด้วย iPad เครื่องเดียว

.

Course Highlight

 • แนะนำเครื่องมือ/application ต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้บน iPad
 • เคล็ดลับในการหาไอเดีย และแรงบันดาลใจในการสร้างการ์ตูน