ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เติบโตไปอย่างก้าวกระโดด จาก Chat GPT เครื่องมือ AI อันทรงพลัง สู่เครื่องมือมากมายไม่ว่าจะเป็น Bard ผู้ช่วย AI ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Google ที่มีความสามารถอย่างคาดไม่ถึง เข้ามาให้เลือกใช้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามคำสั่งได้เพียงแค่อัปโหลดไฟล์เข้าไป ก็สามารถตอบคำถามได้ อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที ทำให้หลายๆ คนที่กำลังสนใจสายงาน Data หรือกำลังจะเปลี่ยนมาทำสายงานนี้รู้สึกกังวลว่าในอนาคตสายงานนี้ จะถูกทดแทนด้วย AI หรือไม่ ? วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ในสายงาน Data จะเห็นได้ว่า AI เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงานบางอย่างลง แต่ก็ยังมีงานบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของมนุษย์ ซึ่งการใช้ AI ยัง ไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ยกตัวอย่างเช่น

 1. การคิดวิเคราะห์ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในระยะเวลาในรวดเร็ว แต่ไม่สามารถสร้างสรรค์หรือมองหาแนวทางใหม่ ๆ ได้เท่ามนุษย์ 
 2. การตีความข้อมูล AI สามารถตีความข้อมูลได้อย่างแม่นยำ แต่ไม่สามารถตีความได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจถึงบริบทของข้อมูล
 3. การสื่อสาร AI สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในเงื่อนไขคำสั่ง (Promt) แต่ไม่สามารถปรับข้อมูลให้สื่อสารและเข้าใจง่ายรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆให้กับผู้อื่นได้

แล้วอาชีพสาย Data ยังจำเป็นอยู่หรือไม่?

จากข้อเท็จจริงข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอาชีพสาย Data นั้นยังคงจำเป็นอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอครับ

ผมจึงขอนำเสนอ 3 ทักษะหลักสำหรับคนที่สนใจอาชีพสาย Data ควรมี

1. ทักษะด้านการใช้  AI 

 • Machine Learning : ทักษะสำหรับการใช้ AI เพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองจากข้อมูล
 • Natural Language Processing : ทักษะที่ใช้ AI ในการประมวลผลและวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ
 • Computer Vision : เป็นทักษะที่ใช้ AI ในการประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ

2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

 • Statistical Analysis : ทักษะที่ใช้สถิติในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • Data Mining : ทักษะในการค้นหารูปแบบและเทรนด์จากข้อมูลจากข้อมูลขนาดใหญ่      (Big Data)
 • Data Visualization : ทักษะที่ใช้กราฟิกในการนำเสนอข้อมูล

3. ทักษะด้านการสื่อสาร

 • Public Speaking : ทักษะที่ต้องนำเสนอข้อมูล
 • Technical Writing : ทักษะที่ต้องเขียนรายงานหรือเอกสารทางเทคนิค
 • Business Communication : ทักษะที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร

 สุดท้ายหลายคนอาจจะกังวลว่า AI นั้นจะมาแย่งงานที่เราทำอยู่รึเปล่า ผมขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ว่าการใช้ AI ในยุค 2023 ก็เหมือนกับมนุษย์ที่เพิ่งค้นพบการใช้ไฟที่เรารู้ว่ามันอันตรายทำให้เกิดความเสียหายได้ แต่ถ้าหากเราเรียนรู้ที่จะควบคุมและใช้ให้ถูกวิธี เราจะได้ประโยชน์จากมันมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารให้สุก การใช้สร้างสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับ AI นั่นล่ะครับหากเราเรียนรู้และนำมาใช้ มนุษย์เราก็จะลดการทำงานซ้ำซ้อนและมีคุณภาพชีวิต  การทำงานที่ดีขึ้นนั่นเองครับ