อยากเรียนออนไลน์เพื่ออัปสกิลการทำงานของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าจะเรียนคอร์สไหน?…บทความนี้อาจจะเป็นไอเดียให้คุณ…กับ 5 อันดับคอร์สยอดนิยม บน FutureSkill ที่มีคนเรียนเยอะ และเป็น Best Seller ของ FutureSkill จะมีคอร์สอะไรบ้างมาดูกันเลย!

Data analytics for Business

Course Highlight

 • การใช้ Excel และ Function หลักๆที่ใช้โดยทั่วไป เช่น Vlookup, Sumif, Filter, Pivot Table
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์, สถิติ, Calculus
 • ภาษา python (สามารถเรียนเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3cMvSSH)

.

จัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีในไม่กี่อึดใจด้วย SQL Command

Course Highlight

 • Introduction to Data and Database
 • Relational vs. NoSQL Database
 • Relational Database Management System ทำความรู้จักกับ RDBMS
 • ทำความรู้จักกับภาษา SQL ข้อดี-ข้อเสีย ทำไมถึงเหมาะกับงาน Database และคำสั่งการเขียน SQL
 • สอนโครงสร้างของ database และการออกแบบ database ที่มีหลายตาราง รวมถึงการทำ multi-table querie และการ querie ข้อมูลที่ด้วยคำสั่งมีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมแนะนำวิธีการ clean data ให้พร้อมใช้งาน

Workshop 1: ฝึกการออกแบบ database และ การจัดการ database เกี่ยวกับระบบงาน CRM เบื้องต้น

Workshop 2: การเรียกข้อมูลผ่าน SQL Command เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ พร้อม analyze data หา business insight เช่น การหา Top spender, สินค้าที่ขายดี, สินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายนิยมซื้อ, การดูพฤติกรรมการซื้อตามแต่ละกลุ่ม persona เป็นต้น

Workshop 3: ตัวอย่างการเขียน Web application (ด้วย php เบื้องต้น) เพื่อติดต่อ Database

 • สรุปเนื้อหาที่เรียน

.

เจาะลึกการใช้ Excel เพื่อธุรกิจแบบมืออาชีพ

Course Highlight

 • จำเป็นต้องเข้าใจสูตร Excel อย่างง่าย เช่น Sum, Average, if

.

นำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพด้วย Data Storytelling

Course Highlight

 • ทำความเข้าใจว่า Data Storytelling คืออะไร
 • เข้าใจการสร้างการเล่าเรื่องที่ดีและน่าสนใจว่าควรประกอบไปด้วยอะไร
 • เข้าใจขั้นตอนการสร้างเรื่องราวในการสื่อสารให้น่าสนใจ ตรงประเด็น สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจมุมมองผู้รับสาร (Audience) เข้าใจมุมมองในการนำเสนอที่จะสามารถช่วยในการสื่อสารดีมากยิ่งขึ้น
 • หลักการออกแบบเบื้องต้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างการสร้างการนำเสนอที่ชัดเจน เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
 • ทฤษฎีสี วิธีการเลือกสีให้มีความเหมาะสม รวมไปถึงวิธีการเลือกตัวอักษรหรือข้อความ ข้อควรระวังในการใช้ต่างๆ
 • เทคนิคเพิ่มเติมต่างๆที่น่าสนใจ
 • Workshop สร้างการนำเสนอตามขั้นตอนของการทำ Data Story ที่มีประสิทธิภาพ
 • สรุปเนื้อหาที่สอน และแนะแนวเพิ่มเติมจากประสบการณ์การทำงานจริง

.

.

วิเคราะห์ข้อมูลของคุณให้เข้าใจง่ายด้วย Power BI

Course Highlight

 • เข้าใจหลักการและวิธีการในการทำ Data Analytics
 • สามารถใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้
 • สามารถนำเข้าข้อมูลในโปรแกรม
 • สามารถสร้างกราฟในโปรแกรม
 • สามารถ filter / interactive filter ได้

.