คอร์สทั้งหมด

>

การตลาดออนไลน์

> SEO

คอร์สเรียน SEO

ปัจจุบันการแข่งขันการตลาดออนไลน์เป็นไปอย่างดุเดือด การอาศัยเพียงการโฆษณาในการประชาสัมพันธ์อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ บางรายจึงหันมาใช้บริการ SEO เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียน SEO

ก่อนที่จะเข้าสู่หลักสูตร SEO นั้น การทำความเข้าใจในการเรียน seo content ที่ต้องเข้าใจเรื่องของการวางกลยุทธ์ต่างๆในการค้นหาคีย์เวิร์ดที่สามารถช่วยเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านได้อย่างง่ายดายด้วยคอร์สสร้างแบรนด์เรียนรู้วิธีการทำจากคอร์สสอนทำ seo อย่างถูกต้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการทำ SEO นั้นเอง

    1. SEO คืออะไร?

SEO หรือที่เรียกว่า Search Engine Optimize คือการทำให้ภายใน (on – page) – ภายนอก (off – page) เว็บไซต์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำด้วยกระบวนการตั้งเป้าหมายพัฒนาจนสามารถติดอันดับแรกในการค้นหา Google พร้อมกับการทำให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องทุ่มเงินซื้อโฆษณานั้นเอง

     2. E-A-T factor

E-A-T factor ประกอบไปด้วย Expertise (ความเชี่ยวชาญ) Authoritativeness (การเป็นต้นตำรับ) และ Trustworthiness (ความน่าเชื่อถือ) ซึ่ง 3 ส่วนนี้เป็นเกณฑ์ ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาในการจัดอันดับหน้าแรกของการค้นหา Google ซึ่งการทำทั้ง 3 ปัจจัยนี้ให้ดีในทุกบทความของเว็บไซต์ จะช่วยให้อันดับ Google Search ดีขึ้นได้

  1. องค์ประกอบในการทำ SEO

ผู้เข้าเรียนหลักสูตร SEO จะได้ทำความเข้าใจกับองค์ประกอบของการทำ SEO เพื่อสามารถมองเห็นโครงสร้างหลักได้ ดังต่อไปนี้

  • Technical SEO จัดการระบบหลังบ้านด้วย Tools ต่างๆ พร้อมจัด Categories ในการนำเสนอให้เหมาะสม
  • On-page SEO การมีโครงสร้างเนื้อหา พร้อมทั้งการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • Off-page SEO การอ้างอิงจากเว็บบล็อคต่างๆ เพื่อเพิ่ม Traffic และ Conversion

คอร์สเรียน SEO จาก FutureSkill ที่แนะนำตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนไปสู่ระดับมืออาชีพ

การเรียนคอร์ส SEO จาก FutureSkill โดยท่านจะได้เรียนหลักการ ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเป็นกระบวนการสอนทำ SEO เพื่อเรียน Digital Marketing ตามลำดับเพื่อให้ท่านสามารถทำไปบทเรียนไปใช้ให้ในการเรียนเพิ่มเติมจนไปถึงในสายงานระดับมืออาชีพ

ประโยชน์ที่คุณจะได้จากการเรียน SEO จาก FutureSkill

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ หากท่านได้เข้าเรียนคอร์ส SEO จาก FutureSkill นั้น มีดังต่อไปนี้ 

  • ท่านจะได้สร้างมาตรฐานที่ทำให้เว็บไซต์ของท่านมีประสิทธิภาพ สะดวกในการเข้าถึง มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจของท่านมีการเติบโต พร้อมกับการสร้างภาพจำให้กับแบรนด์ธุรกิจของท่านให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • การเรียน SEO สามารถช่วยให้ท่านวางแผนค่าใช้จ่าย สามารถช่วยประหยัดงบประมาณในการโฆษณาต่อเนื่องในการเข้าถึงเว็บไซต์ของทานได้ 
  • คอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ สามารถช่วยให้ลูกค้ารายใหม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านได้มากยิ่งขึ้น จนสามารถเกิดการซื้อซ้ำกับธุรกิจของท่านได้อีกด้วย
  • ช่วยสร้างเนื้อหาที่มีความแปลกใหม่ มีความน่าสนใจต่อแบรนด์สินค้าของท่านได้มากกว่าคู่แข่งรายอื่นได้อีกด้วยและการทำ SEO สามารถช่วยโปรโมทธุรกิจของท่านในระยะยาวได้ โดยท่านสามารถวางแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดได้อย่างมั่นคงนั้นเอง

เรียน SEO ให้ธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย

ด้วยคอร์สเรียน SEO ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เว็บไซต์ของท่านได้เข้าถึงต่อผู้ใช้งานใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้นแล้วนั้น ยังสามารถต่อยอดธุรกิจให้เป็นเรื่องง่ายๆ มากขึ้น ภายใต้แบรนด์ของท่านให้พุ่งทะยานขึ้นไปให้ตรงตามเป้าหมายที่ท่านวางแผนในระยะยาวได้อีกด้วย 


รวมถึงการสร้างเนื้อหา หรือรูปแบบแบรนด์ของท่านให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภครายใหม่ที่สนใจสินค้าของท่าน ต่อยอดที่จะกระตุ้นการซื้อ – ขายให้มีมากยิ่งขึ้น ด้วยหลักการเรียน SEO อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการเรียนหลักสูตร SEO ยังสามารถช่วยให้ท่านรับมือกับปัญหาต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านได้อย่างมีระบบ มีขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการลงมือทำ SEO นั้นเอง

แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับทักษะแห่งอนาคต


Copyright © 2022 LIKEME X CO., LTD.