พบกับ ประโยชน์ของการดื่มกาแฟ ไม่ต้องรู้สึกผิดที่ดื่มกาแฟเยอะอีกแล้ว!
ผลวิจัยชี้ คนที่ดื่มกาแฟว่าละ 4 แก้วขึ้นไปต่อวัน จะมีอัตราการเสียชีวิตตํ่าลงกว่าคนที่แทบไม่ดื่มหรือไม่ดื่มกาแฟเลยถึง 64%

อ่าน “ทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน ก็พอ!” ทดลองแล้วได้ผลดีกว่า

ปริมาณการดื่มกาแฟเกี่ยวข้องกับอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง ผลวิจัยนี้ถูกเผยแพร่ในงาน European Society of Cardiology Congress ใน Barcelona

โดยโรงพยาบาล Hospital de Navarra ใน Pamplona ที่สเปน ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเกือบ 20,000 คน และติดตามผลการทดลองยาวนานกว่า 10 ปี

และยังพบกว่าในคนที่อายุ 45 ปีขึ้นไปที่ดื่มเพิ่มอีกวันละ 2 แก้ว มีความเกี่ยวโยงกับอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง 30% จากการติดตามผลวิจัย

“ผลการสำรวจเราบอกว่า กาแฟจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาหารดื่มสุขภาพ สำหรับคนที่สุขภาพดี” – Dr. Adela Navarro อายุรแพทย์หัวใจโรงพยาบาล Hospital de Navarra กล่าว

สอดคล้องกับผลวิจัยก่อนหน้าที่ตีพิมพ์โดย Annals of Internal Medicine ซึ่งบอกว่ากาแฟเกี่ยวข้องกับการลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคไต

ที่มา :
- https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/higher-coffee-consumption-associated-with-lower-risk-of-death 
- http://annals.org/aim/fullarticle/668688/relationship-coffee-drinking-death