ส่วนใหญ่เวลาที่คนทั่วไปเห็นชื่อสายงาน หรืออาชีพที่ดูต้องใช้ทักษะ Hard Skill จำนวนมากอย่างงาน Data ก็มักจะเผลอคิดไปว่าแค่มีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องทำ คงเพียงพอต่อการทำงานแล้ว จนลืมว่าการทำงานเกือบทุกสายอาชีพ มักจะต้องมีการร่วมมือกันหลายต่อหลายฝ่าย ในขณะเดียวกันทางอาชีพ Data เองก็ต้องมีการพูดคุยกับฝ่ายอื่นมากเช่นกัน นั่นยิ่งทำให้ความต้องการทักษะ Soft Skill เพิ่มขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียว โดย Soft Skill ที่เหล่าคนในสายงาน Data ควรมี คือ การสื่อสาร, การนำเสนอ, การจัดการ และการวิเคราะห์ที่รวมถึงความช่างสังเกตด้วย

การสื่อสาร

การสื่อสารเป็น Soft Skill เริ่มต้นที่สายงาน Data ควรมีอย่างมาก เนื่องจากในตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนคนกลางที่คอยเชื่อมการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่าย Business ต้องคอยอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคนในทีมทั้งสองฝ่ายฟังได้เข้าใจอย่างละเอียด ครบถ้วนทุกข้อมูลที่สำคัญ ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์ที่งาน Data ทำ Model ข้อมูลออกมาดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่สามารถอธิบายให้ฝ่าย Business เข้าใจไม่ได้ ก็คงไม่อาจนำข้อมูลที่วิเคราะห์มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดนั่นเอง

การนำเสนอ

อย่างที่ได้กล่าวไปในหัวข้อทักษะการสื่อสารแล้วว่า งาน Data ต้องมีการสรุปข้อมูลพร้อมนำเสนอให้สามารถเข้าใจได้ง่ายกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะ Soft Skill การนำเสนอในรูปแบบ Storytelling ที่ดีจะช่วยให้เล่าเรื่องราวได้ทุกมุมมอง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปัญหา มาจนถึงสิ่งที่เรากลั่นกรองออกมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ พร้อมกับค่อย ๆ อธิบายลงลึกเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อเล่าในเชิงเทคนิคได้ราบรื่นขึ้น

การจัดการและการต่อรอง

การจัดการและการต่อรอง จะเป็น Soft Skill ที่เข้ามาช่วยการจัดลำดับความสำคัญทั้งในแง่การทำงาน และการต่อรองที่ทำให้ได้มาซึ่งหลายข้อมูลที่จำเป็น ดังนั้นเหล่าผู้คนในสายงาน Data อาจต้องใช้โอกาสในการพูดคุยเชิงลึก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหลายฝ่าย ทักษะการต่อรองจะถูกนำมาใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่สนทนา ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

การวิเคราะห์และความช่างสังเกต

สุดท้ายการวิเคราะห์และความช่างสังเกต มีผลอย่างชัดเจน เพราะงาน Data ต้องทำงานอยู่กับข้อมูลมหาศาล ต้องหมั่นสังเกต Traffic ของข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันต้องมีการคิดต่อยอดไปในมุมมองต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อที่สามารถนำข้อมูลที่เราได้รับมาไปใช้งานอย่างเหมาะสมมากที่สุด อีกทั้งข้อมูลที่ Data ต้องส่งต่อให้ทีมอื่นใช้งาน มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ Soft Skill การวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งที่คนในสายงานนี้ขาดไม่ได้อย่างแน่นอน

มองเห็นภาพรวมถึงทักษะ Soft Skill ของสายงาน Data กันแล้ว ใครที่คิดว่าตัวเองสามารถทำได้ดีในด้านใด ก็คงประสิทธิภาพการทำงาน รักษาความเสถียรภาพของทักษะไว้ให้ดี พร้อมกับพัฒนา Soft Skill ในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะได้สามารถทำงาน Data กับทุกฝ่ายได้อย่างไร้รอยต่อ และช่วยให้องค์กร หรือธุรกิจที่เราช่วยดูแลในด้านข้อมูลมีความก้าวหน้ามากขึ้นภายใต้การสนับสนุนของเราด้วย