ในการทำงานเราจำเป็นจะต้องมีทักษะที่หลากหลายเพื่อให้เราสามารถปรับตัวได้กับยุคสมัยของ โลกที่เปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว โดยเราสามารถแบ่งทักษะการทำงานออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ทักษะเชิงเทคนิค (Hard Skills) 

หมายถึง ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เช่น ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเขียน ฯลฯ

2. ทักษะเชิงพฤติกรรม (Soft Skills) 

หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือจัดการกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การมีทักษะเชิงเทคนิค (Hard Skills) นั้นเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี และการมีทักษะเชิงพฤติกรรม (Soft Skills) ก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณโดดเด่นมากขึ้น

FutureSkill ขอพาทุกคนไปสำรวจกับ 8 ทักษะ  Soft Skills ควรมี เพื่อให้คุณกลายเป็น “คนที่เก่งขึ้น” นั้นเอง … จะมีทักษะใดบ้าง มาดูกัน

1. Critical Thinking  “คิดวิเคราะห์เฉียบคม ตัดสินใจแม่นยำ”

เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิต ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ บนพื้นฐานของข้อมูล มากกว่าความรู้สึก

ตัวอย่าง : เมื่อคุณได้รับมอบหมายงานใหม่ ทักษะการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้คุณตีโจทย์ แยกแยะประเด็นสำคัญ จัดลำดับความสำคัญและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.Analytical Thinking  “แก้ปัญหาตรงจุด จบไว ไร้กังวล”

ช่วยให้คุณมองปัญหาอย่างทะลุปรุโปร่ง หาต้นตอ และจัดการได้อย่างตรงจุด

ตัวอย่าง : โปรเจกต์ของคุณมีปัญหา ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาจะช่วยให้คุณประเมินสาเหตุได้ชัดเจน  เห็นทางออก และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

3. Creative Thinking “คิดสร้างสรรค์ ไอเดียบรรเจิด ฉีกทุกกรอบ”

การไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิม กล้าที่จะใช้ความคิด แสดงความเห็นที่มีความแตกต่าง และโดดเด่นมากกว่าผู้อื่น

ตัวอย่าง : หากคุณต้องการเพิ่มยอดขาย ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณคิดกลยุทธ์ใหม่ ๆ ออกแบบแคมเปญสุดล้ำ ดึงดูดลูกค้า และเพิ่มยอดขายได้

4. Communication “สื่อสารชัด เป๊ะ ตรงใจ เข้าใจตรงกัน”

ทักษะการสื่อสารความคิด ความต้องการ และความรู้สึก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง : คุณต้องนำเสนองานต่อหน้าลูกค้า ทักษะการสื่อสารจะช่วยให้คุณพูดได้อย่างมั่นใจ ชัดเจน น่าสนใจ และโน้มน้าวใจผู้ฟัง

5. Leadership “ผู้นำที่ทุกคนรัก ศรัทธา และไว้ใจ”

กัปตันนำทีมที่จะช่วยให้คุณสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้คนรอบข้างอยากร่วมมือ และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

ตัวอย่าง : หากคุณเป็นหัวหน้างาน ทักษะความเป็นผู้นำจะช่วยให้คุณสร้างแรงจูงใจ มอบหมายงาน เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

6. Project Management “บริหารงานเก่ง ฉับไว ไร้ที่ติ”

ทักษะการบริหารงานจะช่วยให้คุณจัดการทรัพยากร วางแผนงาน และควบคุมความคืบหน้า จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวอย่าง : ่เมื่อคุณต้องวางแผนงานอีเวนต์ ทักษะการบริหารงานจะช่วยให้คุณจัดสรรเวลา วางแผนงบประมาณ บริหารทีมงาน และจัดการงานได้ตามเวลาที่กำหนด

7. Emotional Intelligence (EQ) “อารมณ์ดี มีความสุข ดึงดูดคนรอบข้าง”

ทักษะ EQ จะช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์ตัวเองและผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

ตัวอย่าง : เวลาที่ต้องทำงานเป็นทีม ทักษะ EQ จะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

8. Adaptability “ปรับตัวเก่ง รับมือทุกสถานการณ์”

ทักษะการปรับตัวจะช่วยให้คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ และอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

ตัวอย่าง : ถ้าองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง ทักษะการปรับตัวจะช่วยให้คุณเข้ากับสภาพแวดล้อม และวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ 

          ทักษะการทำงานในยุคปัจจุบันยังมีมากกว่า 8 ข้อที่กล่าวมา การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนบันไดแห่งความสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ว่าคุณจะทำงานที่บ้าน ออฟฟิศ หรือที่ใดก็ตามก็จะช่วยให้คุณได้รับความไว้วางใจ 

ลองสำรวจตัวเองเพิ่มเติม ว่าคุณมีทักษะอะไรบ้างที่ยังขาด ?

ค้นหาแหล่งข้อมูล และ ลงมือพัฒนาทักษะ เหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ

จงจำไว้ว่าการพัฒนาตัวเองไม่มีวันสิ้นสุด ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ เริ่มต้นที่ตัวคุณเอง!