สวัสดีปีใหม่ 2024 ทาง FutureSkill ขอต้อนรับปีใหม่ทุกคน…ด้วยคอร์สเทคโนโลยีอัปเดตใหม่ล่าสุด! ที่คัดสรรมาให้เฉพาะคุณเท่านั้น! และยังสามารถเรียนที่ไหน เวลาไหนก็ได้ตามใจคุณ โดยคอร์สใหม่เหล่านี้เน้นเนื้อหาจัดเต็ม และเข้มข้นมาก

Data Modeling, Data Quality Control, and Data Pipeline Managed on AWS

คอร์ส Data ที่กระชับ เข้าใจง่าย ลงมือทำได้จริง จำลองข้อมูล และพร้อมการ Workshop ที่จัดเต็ม

Highlight ของคอร์สนี้

 • เรียนรู้แนวคิดของ DBT และลงมือทำจริง
 • สามารถใช้งาน DBT เพื่อทำ Data Model ได้

.

Highlight ของคอร์สนี้

 • เรียนรู้แนวคิดของ DBT และลงมือทำจริง
 • เรียนรู้แนวคิดของ DBT และลงมือทำจริง

.

Highlight ของคอร์สนี้

 • การใช้งาน Great Expectations ในการควบคุมคุณภาพข้อมูล
 • เรียนรู้การใช้ Great Expectations ในการควบคุมคุณภาพ

.

Highlight ของคอร์สนี้

 • ลงมือใช้งาน Great Expectations ในการควบคุมคุณภาพข้อมูล
 • เรียนรู้การใช้ Great Expectations ในการควบคุมคุณภาพด้วยการลงมือทำ

.

Highlight ของคอร์สนี้

 • เรียนรู้แนวคิด และลงมือใช้งาน Airflow
 • การใช้งาน Airflow เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการจัดการขั้นตอนการทำงานในงานวิศวกรรมข้อมูล

.

Highlight ของคอร์สนี้

 • ความเข้าใจในกาใช้งาน Airflow
 • สามารถใช้งาน Airflow ได้ด้วยตัวเอง
 • เรียนรู้แนวคิด และลงมือใช้งาน Airflow

.

Automation QA Tester Expertise: Level Up Your Skills

Highlight ของคอร์สนี้

 • ให้ทำความรู้จักกับ Automation testing
 • ฝึกทำ API Testing ด้วย Postman
 • Newman รวมทั้งคำแนะนำในการสัมภาษณ์งาน

.

Highlight ของคอร์สนี้

 • เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Robot Framework และ Selenium
 • รวมถึงได้ฝึกเขียน Test Script UI หน้าเว็บโดยใช้ Robot Framework และ Selenium

.

Highlight ของคอร์สนี้

 • ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการทำ Performance test ด้วย JMeter 
 • Process การทำ Performance test แต่ละขั้นตอน
 • Workshop สำหรับการทำ Performance test ในแต่ละขั้นตอน

.

Mastering UI Design and Beyond with Figma

Highlight ของคอร์สนี้

 • ออกแบบ User Interface (UI) สำหรับ Desktop & Mobile web จากภาพร่าง Wireframe ได้
 • รู้จักและได้ทดลองใช้งาน plugins ที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม
 • รู้เทคนิคการสร้าง Interactive Prototype และสามารถสร้างตามโจทย์ที่กำหนดได้

.

เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบด้วย Design System และ Component บน Figma

สอนหลักการ Design System ให้นำไปใช้ได้จริง และแนะนำเครื่องมือที่จะเสริมศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Highlight ของคอร์สนี้

 • เข้าใจหลักการ Design System จนสามารถออกแบบ Design System เบื้องต้นได้
 • รู้ความสามารถของ Auto Layout พร้อมทดลองใช้ จนสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม
 • เข้าใจหลักการ และเทคนิคของ Component-based Design และได้ทดลองสร้าง Component และ Variants
 • สื่อสารระหว่างทีมง่ายขึ้น และส่งต่องานที่ดีระหว่างนักออกแบบ (UX/UI Designer) และนักพัฒนา (Developer) ได้

.

Highlight ของคอร์สนี้

 • Design Tokens และสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง Design Tokens และ Design System
 • Design Tokens ผ่านการทดลองทำ และสามารถนำไปปรับใช้กับงานให้เหมาะสม
 • Design Tokens และออกแบบ prototype ที่สามารถ Convert Languages (TH/EN) / ทำ Dark Mod /Light Mode และ Variable
 • สื่อสารระหว่างทีมง่ายขึ้น และส่งต่องานที่ดีระหว่างนักออกแบบ (UX/UI Designer) และนักพัฒนา (Developer)

.

Highlight ของคอร์สนี้

 • สอนกระบวนการคิดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ จาก requirement หรือ โจทย์ -> wireframe -> UI -> Prototype และ ในส่วนของ Responsive ที่ไม่ค่อยมีใครสอนหรือให้ลองทำ

.