ในยุคดิจิทัลที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่างมองหาผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะหลากหลายและสามารถปรับตัวได้เก่งอาชีพสาย Business จึงมีความต้องการอย่างมาก       บทความนี้ Futureskill ขอมาแนะนำ 5 อาชีพดาวเด่น  เงินเดือนดี มาแรง ประจำปี 2024 พร้อมทั้งอธิบายหน้าที่ และชวนมาสำรวจด้วยเช็กลิสต์ทักษะหลักควรมีในแต่ละตำแหน่งงานกันครับ

1. Business Analyst “นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล”

อาชีพมาแรงและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ฐานเงินเดือนสูง เพราะต้องเข้าใจทั้งการทำ Data เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ 

เงินเดือนเริ่มต้น : 37K – 67K ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

เช็กลิสต์ทักษะหลักควรมี : 

✅ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา หาจุดอ่อน จุดแข็ง ระบุปัญหา และหาแนวทางแก้ไข

✅ การสื่อสารได้ชัดเจน ง่ายรัดกุม  ทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอ

✅ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ประสานงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง

✅ ความรู้ด้านธุรกิจ  เข้าใจกลยุทธ์ เป้าหมาย และกระบวนการทำงานของธุรกิจ

✅ ความรู้ด้านไอที  ศึกษาระบบงานเทคโนโลยี เครื่องมือไอที รวมไปถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

คอร์สเรียนแนะนำ

2. Project Manager “ผู้ควบคุมเกม ผลักดันทุกโครงการให้สำเร็จ”

ผู้บริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา งบประมาณ และขอบเขตที่ตั้งไว้  

เงินเดือนเริ่มต้น : 45K – 87K (ตามประสบการณ์) 

เช็กลิสต์ทักษะหลักควรมี : 

✅ วางแผนงาน  ประมาณการเวลา กำหนดความเสี่ยง

✅ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงกระบวนการและสิ่งที่ต้องทำกับผู้อื่น

✅ วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

✅ การจัดการคน  สร้างแรงจูงใจ มอบหมายงาน จัดการความขัดแย้ง

✅ เจรจาเพื่อบรรลุเป้าหมาย รักษาความสัมพันธ์ทั้งในคนนอกและภายใน องค์กร 

          ทักษะเพิ่มเติม :  ความรู้เฉพาะด้าน ทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามขึ้นอยู่

 กับเนื้องานนั้น ๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

3. Digital Marketing: “ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ”

          คนวางแผนกลยุทธ์ และดำเนินการทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น 

เงินเดือนเริ่มต้น : 29K – 41K (ตามประสบการณ์)

เช็กลิสต์ทักษะหลักควรมี  

✅ การวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Analytics, Facebook Insights เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ในการพัฒนาแคมเปญ

✅ ความคิดเชิงกลยุทธ์  เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ เทรนด์ตลาด กำหนดเป้าหมายเพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

✅ การสื่อสาร เขียนเนื้อหาที่ดึงดูดใจ เข้าใจง่าย สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

✅ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไอเดียเนื้อหานอกกรอบ สร้างแคมเปญใหม่ มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก วิดีโอ ให้น่าสนใจ

✅ เข้าใจเทคโนโลยี  การทำงานของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน

           ทักษะเพิ่มเติม : SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), การตลาดบนโซเชียลมีเดีย, การตลาดผ่านอีเมล, คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง

คอร์สเรียนแนะนำ

4. Business Development Manager  “ผู้บุกเบิกโอกาสทางธุรกิจ”

          ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

เงินเดือนเริ่มต้น : 57K – 95K (ตามประสบการณ์)

เช็กลิสต์ทักษะหลักควรมี 

✅ วิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง โอกาส และความเสี่ยง

✅ วางแผนกลยุทธ์ มองภาพรวม ถึงผลลัพธ์ระยะยาว เพื่อเสนอแนวทางการขยายธุรกิจ

✅ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอ

✅ เจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พันธมิตร 

✅ บริหารจัดการ โครงการ ทีมงาน และทรัพยากร

         ทักษะเพิ่มเติม : ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่ม สร้างโอกาสใหม่, ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

คอร์สเรียนแนะนำ


5. Operation Manager “ผู้บริหารงานปฏิบัติการ หัวใจสำคัญขององค์กร”

          ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน ขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด

เงินเดือนเริ่มต้น : 50K – 95K (ตามประสบการณ์) 

เช็กลิสต์ทักษะหลักควรมี  

✅ มีภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

✅ วางแผน กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญ 

✅ การตัดสินใจ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหา รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

✅ การสื่อสาร ชัดเจน รัดกุม เข้าใจง่าย

✅ วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข ตัดสินใจแก้ปัญหา ติดตามผล

✅ ทักษะการบริหารจัดการ ทรัพยากร บุคคล และงบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด

ทักษะเพิ่มเติม : เข้าใจเนื้องานในฝ่ายปฏิบัติการต่าง ๆ ในบริษัท และเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับงาน 

คอร์สเรียนแนะนำ

          เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ 5 อาชีพ สาย Business ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของอาชีพมาแรงเงินเดือนดี ของตลาดในปี 2024 ยังมีตำแหน่งอื่นอีกมากมายน่าสนใจ

สิ่งสำคัญคือ การติดตามเทรนด์ ของตลาดแรงงานอยู่เสมอ อย่าลืม! พัฒนาทักษะจำเป็นให้พร้อม เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คุณเองก็สามารถคว้าโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ครับ 

(ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก jobsdb)

อย่ารอช้า! พัฒนาทักษะให้พร้อม

แล้วมาเป็นดาวเด่นในสาย Business กัน!