คอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการไทย ถ่ายทอดจากนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จ ส่งตรงการสอนโดยฉลามนักธุรกิจตัวจริงจากหลายธุรกิจ

.

คัมภีร์บริหารการเงินฉบับเร่งรัด สำหรับเจ้าของธุรกิจ Finance Essential for Entrepreneurs

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • คนที่มีความรู้ธุรกิจเบื้องต้นที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ หรือทำธุรกิจมาแล้วซักระยะหนึ่งแล้วอยากเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน

วัตถุประสงค์ของคอร์ส

 • ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจาก Course นี้ มาใช้ในธุรกิจของตนเอง เพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม น่าสนใจในสายตานักลงทุน

จุดเด่นของคอร์ส

 • ผู้เรียนมีความมั่นใจในการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนการเงินให้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปัญหาของผู้ประกอบการที่มีต่อเรื่องการวางแผนการเงิน

 1. การวางแผนงบประมาณ (Budgeting): การวางแผนงบประมาณที่ถูกต้องและการควบคุมค่าใช้จ่ายในธุรกิจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ผู้ประกอบการมือใหม่มักจะมีความกังวลว่าจะสามารถคาดการณ์รายรับและรายจ่ายอย่างไรให้เหมาะสมและไม่ติดปัญหาการเงินได้หรือไม่
 2. การจัดการการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ (Personal and Business Finance Management): ผู้ประกอบการมือใหม่จะมีความกังวลว่าควรจัดการเงินในส่วนบุคคลและเงินธุรกิจอย่างไรให้มีความสมดุล และความเสี่ยงทางการเงินต่างกัน
 3. การสร้างแหล่งเงินทุน (Funding and Capital): การหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่เป็นเรื่องที่ยากและมีความเป็นที่สำคัญ ปัญหาที่ผู้ประกอบการมือใหม่จะพบบ่อยๆ คือการหาเงินทุนในระยะแรกๆ ของธุรกิจ
 4. การวางแผนการเงินในภาวะวิกฤต (Financial Planning in Crisis): การจัดการการเงินในภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์ไม่คาดคิดอาจเป็นปัญหาใหญ่ การเตรียมความพร้อมและวางแผนการเงินในภาวะวิกฤตเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการมือใหม่อาจไม่มีความชำนาญ
 5. ภาษีและเรื่องทางกฎหมาย (Taxation and Legal Matters): การเรียกร้องภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ผู้ประกอบการมือใหม่อาจไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้
 6. การจัดการหนี้สิน (Debt Management): การจัดการหนี้สินในการดำเนินธุรกิจและการคาดการณ์ระยะยาวเรื่องหนี้สิน

.

วางเข็มทิศสร้างแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ Navigating Business success

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • เจ้าของธุรกิจ
 • คนที่ต้องการขยายกิจการ หาผู้ร่วมหุ้นหรือขอเงินลงทุน

Pain Point

 • เขียนแผนธุรกิจไม่เป็น (ไม่มีการวางแผนที่เป็นระบบ)
 • ไม่รู้ความแตกต่างของธุรกิจที่ตัวเองจะทำ กับธุรกิจอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในตลาด
 • ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อได้เปรียบทางธุรกิจของตัวเองได้ (สิ่งที่เรามีและคนอื่นไม่สามารถ Copy ได้)
 • ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องขนาดของตลาดและโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตเป็นอย่างไร
 • ขาดความน่าเชื่อถือในสายตานักลงทุน

จุดเด่นคอร์ส

 • เสริมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการด้วยการสอนการวางแผนธุรกิจแบบครบด้าน
 • เรียนรู้วิธีคิดสำคัญที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องมีไว้เป็นอาวุธติดตัว
 • ชำแหละหลุมพรางที่ทำให้ธุรกิจไปไม่ถึงฝั่งฝัน
 • เรียนรู้เครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจผ่านประสบการณ์ตรง
 • ได้เทคนิคการขอทุนให้น่าสนใจและนักลงทุนเชื่อถือ